Výstava Velehrad vás volá

Výstava Velehrad vás volá

Od 9. listopadu bude v Komunikačním prostoru Galerie města Pardubic k vidění výstava Velehrad vás volá, kterou připravil v roce 2015 Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem Aletti v Olomouci, Ústavem pamäti národa v Bratislavě a Římskokatolickou farností Velehrad. Výstava mapuje okolnosti slavné velehradské pouti z roku 1985, jež se uskutečnila u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje a šokovala komunistický režim. Tuto velkolepou poutní slavnost měl navštívit i papež Jan Pavel II. Komunistický režim mu však vstup do země nepovolil a rozhodl se poutní slavnost proměnit v mírovou manifestaci. Osobnosti ve skryté církvi však zmobilizovaly čtvrt milionu převážně mladých lidí, kteří povzbuzeni výzvou papeže Jana Pavla II. „Nebojte se!“, vypískali na Velehradě komunistické funkcionáře a předložili režimu účet za desetiletí náboženského útlaku a nerespektování občanských práv. Expozice přibližuje jak události, jež pouti předcházely, tak situaci církevních organizací v 80. letech a následně samotný průběh shromáždění i jeho důsledky. Sleduje rovněž aktivity některých významných osobností skryté církve.