Zámek v Horním Maršově

Zámek nechal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch, od roku 1997 je v soukromých rukou bez využití. V polovině srpna 2018 zámek postihl požár, při němž zanikly všechny střechy. Ani následné provizorní zastřešení nepromokavými plachtami nedokázalo zabránit prolomení většiny stropů nad druhým podlažím čelní budovy v zimě 2021–2022. Aktuálně probíhá vyhodnocování stavu a příprava návrhu na trvalé řešení zastropení čelního objektu.

  • Zámek v Horním Maršově, listopad 2022

    Zámek v Horním Maršově, listopad 2022

Zámek nechal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch. Původně jednokřídlou budovu rozšířil v roce 1869 Alfons Aichelburg na čtyřkřídlý zámek, který zároveň doplnil o asymetricky umístěnou věž při jihozápadním nároží. Dnešní vzhled získal v letech 1906–1910, kdy nechali tehdejší majitelé Czernin-Morzinové přistavět mohutné centrální schodiště na jižním průčelí.

V roce 1945 byl zámek konfiskován, mobiliář byl odvezen do sběrny Národní kulturní komise. V roce 1947 jej získal místní národní výbor pro kulturní potřeby. V zámku byla nakonec zřízena internátní škola v přírodě, která ho využívala až do konce 80. let minulého století. Od roku 1997 je zámek v soukromých rukou a bez využití.

Zámek 19. srpna 2018 vyhořel. Zcela zanikly veškeré střechy, výrazně byly poškozeny stropy nad prvním patrem, chybí jakékoliv zastřešení. Nejméně poškozené zůstalo nejstarší jižní křídlo se zdobenými štukovými stropy v prvním patře, kde nyní hrozí největší následné škody po požáru. Ještě na podzim 2018 se podařilo zámek provizorně zastřešit s pomocí nepromokavých plachet, avšak v zimě 2021–2022 došlo vlivem sněhu a následné neúdržby k prolomení téměř všech stropů nad druhým podlažím čelní budovy. V průběhu jara a léta 2022 byly odklizeny zřícené konstrukce a v současné době probíhá příprava finálního zastropení čelního objektu.