Opevnění města Českých Budějovic

Poznávací a vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD 2022) 13. ročník vědomostní soutěže pro děti a mládež do 16 let v kategorii jednotlivci a kolektivy. V letošním roce je soutěž zaměřena na opevnění města Českých Budějovic. Vydejte se s námi po stopách opevnění, městských bran, obranných věží a řady dalších zajímavostí. Podmínky, jak se do soutěže zapojit, naleznete v odkazech níže.

Soutěž probíhá od 17. 9. 2022 do 31. 12. 2022

 

Pracovní listy jsou k dispozici v tištěné formě v Turistickém informačním centru českobudějovické radnice nebo elektronicky na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích www.npu.cz/uopcb.

 

Vaše odpovědi na soutěžní otázky včetně vyplněné přihlášky doručte nejpozději do 31. prosince 2022 poštou či osobně na adresu: Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice.

 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna 31. ledna 2023 na webových stránkách města České Budějovice a Národního památkového ústavu. Hlavní cenou pro výherce jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, vítězný kolektiv získá skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Připraveny jsou i zajímavé věcné ceny.

 

Soutěžní podmínky.pdf

 

Pracovní listy.pdf

Kontakt a bližší informace

  • Jana Kadlecová, odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice, tel. č. 386 804 303
  • Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, mob.: +420 777 454 383,
  • Mgr. Kateřina Voleská, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, mob.: +420 776 627 956