ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Památkový fond Jihočeského kraje

Na území Jihočeského kraje se nachází téměř 5100 nemovitých památek, více než 117 000 movitých památek, 38 národních kulturních památek, 7 městských památkových rezervací, 25 městských památkových zón, 55 vesnických památkových zón a 5 krajinných památkových zón.