Knihovna a badatelna

Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tematicky zaměřen na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a příbuzných oborů. Systematicky spravujeme, využíváme a doplňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci.

Knihovna a badatelna je otevřena veřejnosti  po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě termínu návštěvy.

Prodej publikací z ediční činnosti NPÚ ÚOP ČB je možný prostřednictvím e-shopu NPÚ, případně při osobní návštěvě knihovny. Je možné se i předem telefonicky nebo mailem domluvit na osobním nákupu knih (uop.cb.badatelna@npu.cz).

Knihovna, badatelna

 • Kontakt:

 • PhDr. Zdeňka Prokopová
  Telefon: +420 724 965 361, +420 387 312 140/186
  E-mail: prokopova.zdenka@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 •  
 • Elektronický katalog knihovny.
 • Výpůjční doba knihovny: po předchozí e-mailové, telefonické nebo osobní domluvě
 •  

Odborná knihovna se specializovaným knižním fondem zaměřeným zejména na památkovou péči, dějiny umění, architekturu apod., slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je zpřístupněna i vlastníkům, úřadům a externím badatelům.

Elektronický katalog je společný pro dokumentační fondy i odbornou knihovnu a umožňuje vyhledávat podle různých typů dokumentů a kritérií. Obsahuje asi 40 % fondu monografií; elektronická katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.

Výpůjčky jsou uskutečňovány pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s knihovním řádem knihovny NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

Prodej publikací z ediční činnosti npú

 • Prodej publikací z ediční činnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích za zvýhodněné ceny.

 • Kontakt:
 • PhDr. Zdeňka Prokopová
  Telefon: +420 724 965 361, +420 387 312 140/186
  E-mail: prokopova.zdenka@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Nejlépe po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Knihy je možné zakoupit též v e-shopu NPÚ.

Archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv, fotoarchiv

 • Kontakt:

 • Mgr Martina Nováková
  Telefon: +420 777 477 359, +420 387 312 140/ 186
  E-mail: novakova.martina@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Výpůjční doba archivu: po předchozí e-mailové, telefonické nebo osobní domluvě
 •  

Materiály se půjčují pouze prezenčně do prostoru studovny a jejich rozsah a zaměření závisí na specifickém charakteru některých druhů dokumentačních materiálů a provozních možnostech pracoviště, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ.

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny shromažďuje a uchovává písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k evidovaným i neevidovaným památkám, která slouží zejména pro interní potřeby památkového ústavu pro vykonávání agend spadajících do jeho kompetence, a také zpřístupňuje tyto materiály vlastníkům, úřadům a dalším oprávněným fyzickým a právnickým osobám a externím badatelům. Provádí konzultaceposkytuje informační služby.

Elektronický katalog dokumentačních fondů obsahuje evidenci plánové dokumentace, stavebněhistorických průzkumů (SHP) a restaurátorských zpráv; elektronická katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeňka Prokopová

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 186, 724 965 361
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021