ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Knihovna a badatelna

Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tematicky zaměřen na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a příbuzných oborů. Systematicky spravujeme, využíváme a doplňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci.

aktuální sdělení:

Knihovna a badatelna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích je od 12. dubna 2021 v souvislosti s ukončením nouzového stavu opět otevřena veřejnosti, a to pouze po předchozí tel. domluvě a za dodržování proticovidových hygienických opatření (dezinfekce rukou, po celou dobu pobytu v badatelně nasazený respirátor).
 
 • Provoz knihovny a badatelny: návštěvy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě
 • Prodej publikací z ediční činnosti NPÚ ÚOP ČB je možný prostřednictvím e-shopu NPÚ, případně při osobní návštěvě knihovny - preferujeme předchozí telefonickou nebo e-mailovou domluvu (uop.cb.badatelna@npu.cz) nákupu knih.
 • Kontakt pro více informací: PhDr. Zdeňka Prokopová, mob. 724 965 361, e-mail: prokopova.zdenka@npu.cz.
Děkujeme za pochopení.


Kontakt:

knihovna, badatelna

 • Kontakt:

 • PhDr. Zdeňka Prokopová
  Telefon: +420 724 965 361, +420 387 312 140/186
  E-mail: prokopova.zdenka@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Výpůjční doba knihovny: pondělí 13–15 hod.
  V ostatní dny po předchozí e-mailové, telefonické nebo osobní domluvě.

Odborná knihovna se specializovaným knižním fondem zaměřeným zejména na památkovou péči, dějiny umění, architekturu apod., slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je zpřístupněna i vlastníkům, úřadům a externím badatelům.

Elektronický katalog je společný pro dokumentační fondy i odbornou knihovnu a umožňuje vyhledávat podle různých typů dokumentů a kritérií. Obsahuje asi 40 % fondu monografií; elektronická katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.

Výpůjčky jsou uskutečňovány pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s knihovním řádem knihovny NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

prodej publikací z ediční činnosti npú

 • Prodej publikací z ediční činnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích za zvýhodněné ceny.

 • Kontakt:
 • PhDr. Zdeňka Prokopová
  Telefon: +420 724 965 361, +420 387 312 140/186
  E-mail: prokopova.zdenka@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Nejlépe po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Knihy je možné zakoupit též v e-shopu NPÚ.

archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv, fotoarchiv

 • Kontakt:

 • Mgr Martina Nováková
  Telefon: +420 777 477 359, +420 387 312 140/ 186
  E-mail: novakova.martina@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Výpůjční doba archivu: pondělí: 13–15 hod.
 • V ostatní dny po předchozí e-mailové, telefonické nebo osobní domluvě.

Materiály se půjčují pouze prezenčně do prostoru studovny a jejich rozsah a zaměření závisí na specifickém charakteru některých druhů dokumentačních materiálů a provozních možnostech pracoviště, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ.

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny shromažďuje a uchovává písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k evidovaným i neevidovaným památkám, která slouží zejména pro interní potřeby památkového ústavu pro vykonávání agend spadajících do jeho kompetence, a také zpřístupňuje tyto materiály vlastníkům, úřadům a dalším oprávněným fyzickým a právnickým osobám a externím badatelům. Provádí konzultaceposkytuje informační služby.

Elektronický katalog dokumentačních fondů obsahuje evidenci plánové dokumentace, stavebněhistorických průzkumů (SHP) a restaurátorských zpráv; elektronická katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.