ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

UPOZORNĚNÍ:  Vzhledem k vládním nařízením je knihovna a badatelna od 18. 12. 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENA. Prodej publikací je možný po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání. Děkujeme za pochopení.

Zavřít

Knihovna a badatelna

Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tematicky zaměřen na oblast památkové péče, architektury, dějin umění, historie, archeologie a příbuzných oborů. Systematicky spravujeme, využíváme a doplňujeme dokumentační sbírky a informační fondy, které obsahují písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci.

aktuální sdělení:

Knihovna a badatelna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích je vzhledem k vládním nařízením od 18. prosince 2020 pro veřejnost uzavřena.

 • Prodej publikací z ediční činnosti NPÚ je možný prostřednictvím e-shopu NPÚ nebo v úřední hodiny po předchozím objednání.
 • Kontakt: PhDr. Zdeňka Prokopová, mob. 724 965 361, e-mail: prokopova.zdenka@npu.cz.
 • Úřední hodiny, pondělí a středu od 9 do 14.00 hodin.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím hygienickým opatřením a pravidlům, které je nutné při návštěvě knihovny a badatelny dodržovat:

 • Každý badatel je povinen se ke studiu ve studovně objednat  předem (nejlépe emailem, případně telefonicky) a specifikovat požadované materiály. Ke studiu je možné objednat z provozních důvodů nejvýše 10ks materiálu na den.
 • Vzhledem k velikosti studovny může být v místnosti přítomen vždy pouze jeden badatel, aby byl dodržen požadovaný odstup 2m. Odstup je nutné dodržovat v průběhu celé návštěvy.
 • Badatel musí do studovny vstoupit se zakrytými ústy a nosem (rouškou, respirátorem, šátkem) a vydezinfikovat si ruce (dezinfekce je k dispozici).
 • Také zájemce o nákup knih musí do knihovny vstoupit se zakrytými ústy a nosem (rouškou, respirátorem, šátkem), vydezinfikovat si ruce (dezinfekce je k dispozici) a dodržovat odstup.
Knihy je možné zakoupit také prostřednictvím e-shopu NPÚ zde.

 

Děkujeme za pochopení.

Kontakt:

 • Mgr. Martina Nováková – dokumentační fondy, e-mail: novakova.martina@npu.cz,   mob. 777 477 359, 387 312 140/186
 • PhDr. Zdeňka Prokopová – knihy, e-mail: prokopova.zdenka@npu.cz, mob. 724 965 361, 387 312 140/186

knihovna, badatelna

 • Kontakt:

 • PhDr. Zdeňka Prokopová
  Telefon: +420 724 965 361, +420 387 312 140/186
  E-mail: prokopova.zdenka@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Výpůjční doba knihovny: pondělí 13–15 hod.
  V ostatní dny po předchozí e-mailové, telefonické nebo osobní domluvě.

Odborná knihovna se specializovaným knižním fondem zaměřeným zejména na památkovou péči, dějiny umění, architekturu apod., slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je zpřístupněna i vlastníkům, úřadům a externím badatelům.

Elektronický katalog je společný pro dokumentační fondy i odbornou knihovnu a umožňuje vyhledávat podle různých typů dokumentů a kritérií. Obsahuje asi 40 % fondu monografií; elektronická katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.

Výpůjčky jsou uskutečňovány pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s knihovním řádem knihovny NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

prodej publikací z ediční činnosti npú

 • Prodej publikací z ediční činnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích za zvýhodněné ceny.

 • Kontakt:
 • PhDr. Zdeňka Prokopová
  Telefon: +420 724 965 361, +420 387 312 140/186
  E-mail: prokopova.zdenka@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Nejlépe po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Knihy je možné zakoupit též v e-shopu NPÚ.

archiv plánů, projektů, průzkumů a restaurátorských zpráv, fotoarchiv

 • Kontakt:

 • Mgr Martina Nováková
  Telefon: +420 777 477 359, +420 387 312 140/ 186
  E-mail: novakova.martina@npu.cz
  Adresa: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice
 • Výpůjční doba archivu: pondělí: 13–15 hod.
 • V ostatní dny po předchozí e-mailové, telefonické nebo osobní domluvě.

Materiály se půjčují pouze prezenčně do prostoru studovny a jejich rozsah a zaměření závisí na specifickém charakteru některých druhů dokumentačních materiálů a provozních možnostech pracoviště, a to v souladu s badatelským řádem NPÚ.

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny shromažďuje a uchovává písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k evidovaným i neevidovaným památkám, která slouží zejména pro interní potřeby památkového ústavu pro vykonávání agend spadajících do jeho kompetence, a také zpřístupňuje tyto materiály vlastníkům, úřadům a dalším oprávněným fyzickým a právnickým osobám a externím badatelům. Provádí konzultaceposkytuje informační služby.

Elektronický katalog dokumentačních fondů obsahuje evidenci plánové dokumentace, stavebněhistorických průzkumů (SHP) a restaurátorských zpráv; elektronická katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.