ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Chráněná území

Přehled chráněných území v Jihočeském kraji.

chráněná území

  • Ochranná pásma
  • Městské památkové rezervace
  • Městské památkové zóny
  • Vesnické památkové rezervace
  • Vesnické památkové zóny
  • Krajinné památkové zóny