ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


O nás

Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je krajským pracovištěm  Národního památkového ústavu s působností v Jihočeském kraji.


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Jihočeském kraji poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům při obnově kulturních památek a sledovat stav památkového fondu na území kraje.