ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Českých Budějovicích
Senovážné náměstí 6
370 21 České Budějovice

telefon a E-mail

+420 387 312 140
sekretariat.cb@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Nepodléhá CC

Ing. Daniel Šnejd

 • ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • 387 312 140/kl. 120, 724 053 332
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

kancelář ředitele – oddělení

Nepodléhá CC

Mgr. Martin Gaži

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140, 724 929 933
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Renata Kohlíčková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 387 312 140/kl. 121
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice
Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Kateřina Voleská

 • organizační pracovník
 • 386356921, 776 627 956
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Bc. Anna Svobodová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 770 171 432
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Šárka Kosová

 • lektor-instruktor
 • 775 187 824
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení ekonomiky a provozu

Nepodléhá CC

Ing. Eva Dupkaničová

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 111, 775 444 130
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Karel Sompek

 • provozář
 • 387 312 140, 775 443 968
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Zdeňka Dupkaničová

 • referent majetkové správy
 • 774 206 685
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

RNDr. Marta Böhmová

 • referent majetkové správy
 • 387 312 140/kl. 111, 775 725 139
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Bc. Dominika Kuncipálová

 • referent majetkové správy
 • 387 312 140/kl. 111, 777 322 589
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

odbor evidence, dokumentace a IS

Nepodléhá CC

PhDr. Pavel Hájek

 • vedoucí odboru
 • 387 312 140/kl. 131, 607 556 510
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Bc. Jiří Žahour

 • dokumentátor
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

referát GIS a MIS

Ing. Miroslav Pikous

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 145, 775 443 972
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení evidence, dokumentace a informací

Nepodléhá CC

Ing. arch. Jana Štorková

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 132, 725 163 056
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

referát evidence nemovitých památek

Ing. arch. Zdeňka Kočková

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 132, 778 531 833
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Jakub Drozda

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 132, 724 568 006
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

referát evidence movitých památek

Mgr. Barbora Koritenská

 • vedoucí referátu
 • 770 184 533
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Marie Badalová

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 181, 775 444 142
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Dagmar Brašničková

 • dokumentátor
 • 387 312 140/kl. 136, 775 443 971
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Miroslava Štědrá

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 133, 602 626 813
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Zdenka Paloušová

 • dokumentátor
 • 387 312 140, 770 102 825
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace

Nepodléhá CC

Mgr. Jarmila Hansová

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 143, 725 314 205
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Jiří Bloch

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 143, 724 054 738
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Veronika Babická, DiS.

 • dokumentátor
 • 387 312 140/kl. 143, 774 327 617
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Jan Eliška

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 143, 778 726 887
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Nepodléhá CC

PhDr. Zdeňka Prokopová

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 186, 724 965 361
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Lenka Kotyzová

 • archivář
 • 387 312 140/kl. 184, 728 646 593
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Martina Nováková

 • knihovník
 • 777 477 359
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

odbor péče o památkový fond

Nepodléhá CC

Ing. arch. Naděžda Pálková

 • vedoucí odboru
 • 387 312 140/kl. 125, 724 924 931
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Daniela Kovářová

 • asistent
 • 387 312 140/kl. 142
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

referát památek s mezinárodním statusem

Nepodléhá CC

Ing. arch. Michaela Špinarová

 • vedoucí referátu
 • 380 711 026, 602 627 440
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Eva Erbanová

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 143, 778 526 346
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení garantů území

Nepodléhá CC

Ing. Danuše Thimová

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 123, 724 965 363
 • Garant území: SO Třeboň, NKP hrad Strakonice, NKP kamenný most v Písku, NKP vodní mýn v Hoslovicích, NKP Krnín čp. 3, NKP zemský hřebčinec v Písku
 • ÚOP v Českých Budějovicích
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Jaroslav Burian, CSc.

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 138, 775 891 981
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Miroslav Hanetšlegr

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 137, 725 314 207
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Petr Kotrba

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 137, 602 626 724
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. arch. Radek Liška

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 126, 724 965 364
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Hana Novotná

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 139, 602 626 725
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Hana Rýcová

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 127, 778 726 886
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. arch. Alena Vinařová

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 139, 602 626 718
 • Garant území: MPR, MPZ a OP MPR Český Krumlov, VPR Holašovice, zříceniny hradů, NKP kostel Nanebevzetí P. Marie v Kájově, NKP rodiště Jana Žižky v Trocnově, NKP rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci
 • ÚOP v Českých Budějovicích
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Václav Hájek

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 126, 778 770 486
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Michaela Trojáková

 • památkář
 • 770 131 462
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení specialistů

Ing. Petr Kohoutek

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 129, 602 626 717
 • Garant území: SO Tábor mimo město, SO Soběslav, NKP Bechyňský most, NKP Kozí Hrádek u Tábora, NKP řetězový most v Stádlci, NKP stará radnice v Táboře
 • ÚOP v Českých Budějovicích
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice
Nepodléhá CC

Ing. Marek Ehrlich

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 128, 725 586 074
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. David Javorský

 • památkář
 • 725 314 206
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Marie Pavlátová

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • 387 312 140/kl. 128, 607 781 726
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Olga Ehrlichová

 • výzkumný a vývojový pracovník
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Gabriela Šťastná

 • památkář
 • 387 312 140/ kl. 134, 777 355 150
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice
 • územní a regulační plány

oddělení restaurování

Nepodléhá CC

PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 135, 725 584 071
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 130, 602 627 384
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Dagmar Geršlová

 • památkář
 • 387 312 140/kl. 130, 602 626 772
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Ing. Kateřina Šálková

 • památkář
 • 770 179 637
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

oddělení archeologie

Nepodléhá CC

Mgr. Jiří Havlice

 • vedoucí oddělení
 • 387 312 140/kl. 180, 724 965 362
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. Zdeňka Kolářová

 • archeolog
 • 778 526 203
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. et Mgr. Monika Konrádová

 • archeolog
 • 739 032 124
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice

Mgr. et Mgr. Zdeněk Štěpančík

 • pracovník památkové péče
 • 777 464 723
 • Senovážné nám. 230/6, České Budějovice