Dotační programy

Pro obnovu památkového fondu jsou zřízeny dotační programy, které pomáhají financovat opravy jak nemovitých kulturních památek, tak objektů v chráněných územích, restaurovat movité památky. Příspěvek lze čerpat i na drobné sakrální stavby ve volné krajině.

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají.

Je proto vhodné kontaktovat garanta území, na němž se památka nachází, a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Dotační programy

Každoročně jsou vypisována výběrová dotační řízení:

Ministerstvem kultury ČR:

 • Havarijní program
 • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
 • Program záchrany architektonického dědictví
 • Program restaurování movitých kulturních památek
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 • Podpora pro památky UNESCO
 • Dotace občanským sdružením

Podrobnosti o těchto programech včetně podmínek pro jejich poskytnutí a formuláře žádostí jsou naleznete na www.mkcr.cz

Ministerstvem zemědělství ČR:

Krajským úřadem Jihočeského kraje:

Obcemi s rozšířenou působností:

 • Informace o těchto programech získá žadatel na příslušném městském úřadě nebo na magistrátu města na odděleních památkové péče.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Daniela Kovářová

 • asistent
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 142
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021