ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Přednáškové cykly pro veřejnost

23. přednáškový cyklus

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích. 

 • 23. přednáškový cyklus bude zahájen 5. března 2018 v 17 hodin.
 • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
 • Vstup volný.

Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek.

Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Těšit se můžete na řadu zajímavých témat:

 •   5. března  / Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty.
 • 19. března  / Dolní državy Schwarzenbergů v severozápadních Čechách
 •   3. dubna  / Osudové osmičky na hlubockém zámku
 • 23. dubna  / Šablonová výmalba - mnohem větší, mnohem bohatší a úplně opomíjená sestra volné malby
 •    9. května  / Výzkum a restaurování mozaiky Růženeckého kostela v Č. Budějovicích
 •  21. května  /  Restaurování klášterní brány ve Vyšším Brodě

přednáškový cyklus "památkový rozměr jihočeské krajiny"

Přednáškový cyklus pořádá územní odborné pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.

 • Přednáškový cyklus byl zahájen 3. října 2017 (viz. podrobný program přednášek).
 • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
 • Termíny přednášek : od 3. října do 19. prosince 2017, každé úterý vždy v 16.30 hodin
 • Přednáškový cyklus je určen pro veřejnost a pro studenty Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / KBE–027.
 • Vstup volný.
 • Plakát ke stažení.

Dvanáctidílný přednáškový cyklus přiblíží kulturní historii jihočeské krajiny, prehistorickou a raně středověkou sídelní strukturu, šlechtická sídla, zahrady a parky, technické památky, poutní místa či drobnou sakrální architekturu. Autoři se nevyhnou ani otazníkům nad razantními modernistickými zásahy, které dokáží některé krajinné prvky monumentalizovat, mnohem častěji však nenávratně ničit.

PROGRAM:

 • úterý 3. října

Martin GAŽI: Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti

 • úterý 10. října

Jiří HAVLICE. Prehistorická a raně středověká sídelní struktura

 • úterý 17. října

Aleš KREJČŮ: Městský urbanismus a krajina

 • úterý 24. října

Roman LAVIČKA: Krajina středověkých kostelů

 • úterý 31. října

Petr PAVELEC: Šlechtická sídla v krajině

 • úterý 7. listopadu

Daniel ŠNEJD, Jarmila HANSOVÁ: Vesnice a zemědělská krajina

 • úterý 14. listopadu

Daniel ŠNEJD, Jarmila HANSOVÁ: Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení

 • úterý 21. listopadu

Ludmila OURODOVÁ-HRONKOVÁ: Krajina a sídla v historické ikonografii

 • úterý 28. listopadu

Marie PAVLÁTOVÁ: Historické zahrady a parky

 • úterý 5. prosince

Marek EHRLICH: Komponovaná krajina

 • úterý 12. prosince

Pavel HÁJEK: Drobná sakrální architektura v krajině

 • úterý 19. prosince

Martin GAŽI: Poutní kostely a místa náboženské úcty