ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Přednáškové cykly pro veřejnost

Cílem přednáškových cyklů je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek.

Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

24. podzimní přednáškový cyklus

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích. 

 • 24. veřejný přednáškový cyklus bude zahájen v pondělí 1. října 2018 v 17.00 hodin 
 • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
 • Vstup volný.

Program 24. podzimního přednáškového cyklus:

 • 1. října 2018, Mgr. Jan Štifter

Dům dvou malířů. Příběh Riegrovy 49 v Českých Budějovicích a jeho záchrana

Šéfredaktor budějovického časopisu Barbar , Jan Štifter, opravil starý dům na Pražském předměstí. Objevil přitom jeho skrytý půvab, zapomenuté příběhy a našel pro sebe a pro svou rodinu krásné bydlení.

 • 15. října 2018, Mgr. Zuzana Thomová

Jak vypadaly středověké České Budějovice podle nejnovějších archeologických výzkumů

Archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová ve své přednášce představí výsledky nejnovějších archeologických výzkumů na území Českých Budějovic,  zejména pak nové poznatky o aktuálně rekonstruované historické solnici na Piaristickém náměstí.  

 • 29. října 2018, Jakub Drozda

Pomníky Velké války na jihu Čech   

Odborný pracovník NPÚ ČB Jakub Drozda promluví o osudech pomníků obětem první světové války na území Jihočeského kraje. Připomene  frontové příběhy některých vojáků, rozdíly v utváření poválečné kolektivní paměti v česko a německojazyčných oblastech či spory o ideovou náplň pomníků mezi konzervativně cítícími venkovany a republikánskými pokrokáři.

 • 12. listopadu 2018, Mgr. David Růžička

Plzeňské Loosovy interiéry  

V západočeské metropoli se zachoval jedinečný soubor bytových interiérů projektovaných v období první Československé republiky světoznámým architektem Adolfem Loosem.  Každý z nich je jiný, za návštěvu ale rozhodně stojí všechny. Architektonické a výtvarné řešení bytů  i pozoruhodné osudy jejich obyvatel připomene ve své přednášce, plzeňský patriot a spisovatel David Růžička. 

 • 26. listopadu 2018, Bc. Marek Hanzlík  

Hrad Lipnice - od panského sídla k útočišti Jaroslava Haška    

Kamenný strážce Posázaví, na kterém provázel autor světoznámého Švejka - Jaroslav Hašek. I tak lze charakterizovat jeden z nejkrásnějších hradů kraje Vysočina. O historii hradu a jeho obyvatelích od středověku až do současnosti promluví současný kastelán hradu Marek Hanzlík.

 • 10. prosince 2018, Mgr. Jiří Bláha

Obnova zámeckého divadla v Nových Hradech 

Empírové divadlo na Novém zámku v jihočeských Nových Hradech je mimořádnou divadelní i architektonickou památkou. Bývalou rezidenci rodiny Buquoyů z počátku 19. století nyní vlastní Mikrobiologický ústav AV ČR, který nechal divadlo citlivě zrestaurovat a s výsledkem své práce se v letošním roce uchází o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. O historii divadla a jeho restaurování promluví renomovaný znalec historických divadel a restaurátor Jiří Bláha.   

Těšíme se na Vaši návštěvu!

23. přednáškový cyklus

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích. 

 • 23. přednáškový cyklus bude zahájen 5. března 2018 v 17 hodin.
 • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
 • Vstup volný.

Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek.

Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Těšit se můžete na řadu zajímavých témat:

 •   5. března  / Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty.
 • 19. března  / Dolní državy Schwarzenbergů v severozápadních Čechách
 •   3. dubna  / Osudové osmičky na hlubockém zámku
 • 23. dubna  / Šablonová výmalba - mnohem větší, mnohem bohatší a úplně opomíjená sestra volné malby
 •    9. května  / Výzkum a restaurování mozaiky Růženeckého kostela v Č. Budějovicích
 •  21. května  /  Restaurování klášterní brány ve Vyšším Brodě

přednáškový cyklus "památkový rozměr jihočeské krajiny"

Přednáškový cyklus pořádá územní odborné pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.

 • Přednáškový cyklus byl zahájen 3. října 2017 (viz. podrobný program přednášek).
 • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
 • Termíny přednášek : od 3. října do 19. prosince 2017, každé úterý vždy v 16.30 hodin
 • Přednáškový cyklus je určen pro veřejnost a pro studenty Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / KBE–027.
 • Vstup volný.
 • Plakát ke stažení.

Dvanáctidílný přednáškový cyklus přiblíží kulturní historii jihočeské krajiny, prehistorickou a raně středověkou sídelní strukturu, šlechtická sídla, zahrady a parky, technické památky, poutní místa či drobnou sakrální architekturu. Autoři se nevyhnou ani otazníkům nad razantními modernistickými zásahy, které dokáží některé krajinné prvky monumentalizovat, mnohem častěji však nenávratně ničit.

PROGRAM:

 • úterý 3. října

Martin GAŽI: Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti

 • úterý 10. října

Jiří HAVLICE. Prehistorická a raně středověká sídelní struktura

 • úterý 17. října

Aleš KREJČŮ: Městský urbanismus a krajina

 • úterý 24. října

Roman LAVIČKA: Krajina středověkých kostelů

 • úterý 31. října

Petr PAVELEC: Šlechtická sídla v krajině

 • úterý 7. listopadu

Daniel ŠNEJD, Jarmila HANSOVÁ: Vesnice a zemědělská krajina

 • úterý 14. listopadu

Daniel ŠNEJD, Jarmila HANSOVÁ: Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení

 • úterý 21. listopadu

Ludmila OURODOVÁ-HRONKOVÁ: Krajina a sídla v historické ikonografii

 • úterý 28. listopadu

Marie PAVLÁTOVÁ: Historické zahrady a parky

 • úterý 5. prosince

Marek EHRLICH: Komponovaná krajina

 • úterý 12. prosince

Pavel HÁJEK: Drobná sakrální architektura v krajině

 • úterý 19. prosince

Martin GAŽI: Poutní kostely a místa náboženské úcty