ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Přednáškové cykly pro veřejnost

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá ve 2. polovině roku 2017 dva veřejné přednáškové cykly.

přednáškový cyklus "památkový rozměr jihočeské krajiny"

Přednáškový cyklus pořádá územní odborné pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.

  • Přednáškový cyklus bude zahájen 3. října 2017 (viz. podrobný program přednášek).
  • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
  • Termíny přednášek : od 3. října do 19. prosince, každé úterý vždy v 16.30 hodin
  • Přednáškový cyklus je určen pro veřejnost a pro studenty Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / KBE–027.
  • Vstup volný.
  • Plakát ke stažení.

Dvanáctidílný přednáškový cyklus přiblíží kulturní historii jihočeské krajiny, prehistorickou a raně středověkou sídelní strukturu, šlechtická sídla, zahrady a parky, technické památky, poutní místa či drobnou sakrální architekturu. Autoři se nevyhnou ani otazníkům nad razantními modernistickými zásahy, které dokáží některé krajinné prvky monumentalizovat, mnohem častěji však nenávratně ničit.

Program:

úterý 3. října
Martin Gaži: Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti

úterý 10. října
Jiří Havlice: Prehistorická a raně středověká sídelní struktura

úterý 17. října
Aleš Krejčů: Městský urbanismus a krajina

úterý24. října
Roman Lavička: Krajina středověkých kostelů

úterý 31. října
Petr Pavelec: Šlechtická sídla v krajině

úterý 7. listopadu
Daniel Šnejd, Jarmila Hansová: Vesnice a zemědělská krajina

úterý 14. listopadu
Daniel Šnejd, Jarmila Hansová: Rybníky, mlýny, hamry a další technická zařízení

úterý 21. listopadu
Ludmila Ourodová: Krajina a sídla v historické ikonografii

úterý 28. listopadu
Marie Pavlátová: Historické zahrady a parky

úterý 5. prosince
Marek Ehrlich: Komponovaná krajina

úterý 12. prosince
Pavel Hájek: Drobná sakrální architektura v krajině

úterý 19. prosince
Martin Gaži: Poutní kostely a místa náboženské úcty

22. přednáškový cyklus

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích. 

  • Již 22. přednáškový cyklus bude zahájen 22. září 2017.
  • Místo konání: přednáškový sál NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.
  • Termíny přednášek budou upřesněny (každé druhé pondělí vždy v 17 hodin)
  • Vstup volný.

Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek.

Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.