ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Ediční činnost

V návaznosti na odborné, vědeckovýzkumné a prezentační aktivity vydávají českobudějovická pracoviště NPÚ řadu publikací. Jejich část je řazena do čtyř základních edičních řad.

distribuce a prodej knih:

Většinu publikací z naší produkce si můžete objednat:

V případě osobního odběru je možné publikace zakoupit za zvýhodněnou cenu
v knihovně NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích. Aktuální upozornění k provozu knihovny! - čtěte níže...

Informace: PhDr. Zdeňka Prokopová, prokopova.zdenka@npu.cz, tel. +420 724 965 361

UPOZORNĚNÍ k provozu knihovny NPÚ!

 • V souvislosti s opatřeními proti koronaviru je nutné dodržovat při nákupu knih formou osobního odběru v knihovně zvýšená hygienická opatření a bezpečnostní pravidla.
 • Zájemce o nákup knih musí do knihovny vstoupit se zakrytými ústy a nosem (rouškou, respirátorem, šátkem), vydezinfikovat si ruce (dezinfekce je k dispozici) a dodržovat odstup.

Děkujeme Vám za respektování těchto pravidel.

PŘEHLED EDIČNÍCH ŘAD

ediční řada – monumenta

Rozsáhlé monografické práce týkající se uceleného segmentu památkového fondu. Rovnocenným zdrojem informací je zde text, založený na dlouhodobém výzkumu a bohatý soubor barevných fotografií, formát A4.

ediční řada – miscellanea

 Bohatě obrazově doprovázené monografické publikace a sborníky o aktuálním výzkumu jihočeského památkového fondu, typech a souborech památek, formát A5.

doprovodné publikace k výstavám

ediční řada – collectiones

Rozsáhlé, množstvím černobílých i barevných fotografií doprovázené kolektivní monografie založené na mezioborovém přístupu, formát B5.

ediční řada – didactica

 • Renesance v Krumlově aneb Spěchej pomalu za trubačem a medvěděm, Šárka Kosová - Eva Neprašová - Zdeněk Duffek, 2015
 • Renaissance in Krumau oder Beeile dich langsam dem Trompeter und dem Bären nach, Šárka Kosová - Eva Neprašová - Zdeněk Duffek, 2015
 • The Renaissance in Krumlov or Hasten slowly to the trumteter and bear, Šárka Kosová - Eva Neprašová - Zdeněk Duffek, 2015
 • Schwarzenbergové 1615–1789, Ludmila Ourodová-Hronková, 2009, (1. vydání rozebráno), 2018 (2. vydání) 
 • Schwarzenbergové 1790–1950, Ludmila Ourodová-Hronková, 2009
 • Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle, Kateřina Cichrová – Dagmar Geršlová – Markéta Slabová, 2008
 • Objevování barokní zahrady zámku Český Krumlov, Kateřina Cichrová – Markéta Slabová, 2008
 • Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické / A Journey from the Stone of Wandering into the Gothic / Am Irrstein beginnt der Spaziergang durch die gotische Stadt České Budějovice, Šárka Kosová, 2009 (samostatné publikace ve třech jazykových mutacích)
 • Samson je také baroko / Also Samson is Baroque / Auch Samson ist Barock, Kateřina Cichrová, 2009 (samostatné publikace ve třech jazykových mutacích)

mimo ediční řady