ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Českobudějovické významné stavby a jejich lidé

Vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let

Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro podzimní sezónu roku 2017 soutěž pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy (např. třída či zájmový kroužek). V letošním roce budou mít soutěžící možnost podrobněji se seznámit s významnými stavbami 20. století, které přineslo velké změny do všech oblastí života ve městě.

soutěžní podmínky

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež do 16 let – jednotlivci i kolektivy (např. třída nebo zájmový kroužek).

  • Vyhlášení soutěže: 9. 9. 2017
  • Odevzdání prací: do 31. 12. 2017
  • Zveřejnění výsledků: 1. 2. 2018

Podrobné soutěžní podmínky ke stažení.

soutěžní podklady

Pracovní listy se soutěžními otázkami a informační letáky jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici:

  • na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz 
  • na webových stránkách Národního památkového ústavu, územního doborného pracoviště v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb
  • v tištěné formě v Turistickém informačním centru na českobudějovické radnici

hodnocení a vyhlášení vítězů

Soutěžní práce bude hodnotit komise, sestavená ze zástupců statutárního města České Budějovice Magistrátu města České Budějovice a Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Výherci soutěže budou vyhlášeni 1. února. 2018.

Hlavní cenou pro vítěze - jednotlivce je celoroční rodinná vstupenka na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Hlavní cenou pro vítězný kolektiv je skupinová vstupenka do jednoho vybraného objektu ve správě Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Seznam vítězů bude zveřejněn na webových stránkách:

  • na webových stránkách odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice – www.c-budejovice.cz 
  • na webových stránkách Národního památkového ústavu, územního doborného pracoviště v Českých Budějovicích – www.npu.cz/uopcb

  Ceny budou výhercům slavnostně předány na českobudějovické radnici.

Již se těšíme na odpovědi, kresby i fotografie z vašich badatelských výprav  do terénu.

bližší informace podají:

Ing. Jana Taubrová a Jana Kadlecová, odbor památkové péče, tel. č. 386 804 304 nebo 386 804 303.

Bc. Eva Neprašová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, mob.: +420 777 454 383