Pivovar, Velké Němčice

Stavba pivovaru je nedílnou součástí souboru nemovitostí zámku ve Velkých Němčicích. Jedná se o památkově hodnotný objekt s dochovanou původní pozdně renesanční dispozicí.

  • Pivovar Velké Němčice

    Pivovar Velké Němčice

Objekt pivovaru je situovaný ve střední části intravilánu obce, východně od zámku. Jedná se o dvoupatrovou stavbu obdélného půdorysu, zastřešenou sedlovou střechou. První zmínka pochází z roku 1578. Jde o památkově hodnotný objekt s dochovanou dispozicí, včetně klenebních konstrukcí a typických pivovarských prvků. I přes výškové sjednocení v závěru 18. století a dílčí úpravy v průběhu 20. století, si jednotlivé pivovarské a sladovnické provozy zachovaly stopy někdejšího vertikálního členění podle svého specifického účelu.

Stavba pivovaru je dlouhodobě bez využití. V roce 2012 bylo realizováno statické zabezpečení objektu. Střešní krytina je nefunkční a do objektu zatéká. Základy obvodových konstrukcí jsou podmáčené, zdivo hloubkově rozrušené. Objekt pivovaru je v havarijním stavu, nutně vyžaduje celkovou obnovu.


Související ohrožené památky

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním...

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...