Zažijte s námi Archeologické léto

Nahlédněte pod pokličku archeologické práce a navštivte během léta komentované prohlídky vybraných archeologických lokalit po celé České republice. Zkušení archeologové a památkáři vám ukáží, co obnáší jejich práce a co ukrývají známé i neznámé lokality.

Národní památkový ústav připravil Archeologické léto spolu s Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně a s dalšími archeologickými pracovišti. Nabízí tak možnost široké veřejnosti nahlédnout do tajů archeologie a svědectví minulých dob prostřednictvím komentovaných prohlídek s předními odborníky.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně vybraný termín je nutné si zde rezervovat.


Interaktivní mapa všech lokalit Archeologického léta:

Pokud se vám žádný z nabízených termínů nebude hodit nebo bude již obsazen, můžete se vydat po stopách archeologických památek sami s pomocí Archeologického atlasu České republiky.


Národní památkový ústav nabízí komentované prohlídky v Praze a v kraji středočeském, jihočeském, karlovarském a ústeckém. Stačí si pouze vybrat termín a zarezervovat si jej zde.

Přesná místa setkání naleznete na této mapě.


PRAHA

  • Nový hrad u Kunratic a přilehlý obléhací tábor husitů

Na zřícenině gotického hradu krále Václava IV a u pozůstatků husitského obléhacího tábora z roku 1420 Vás bude čekat dr. Jaroslav Podliska, archeolog, který vedl výzkumy u příležitosti sanace hradu v letech 2012–2013.

Nový hrad u Kunratic představuje poslední královskou stavbu hradu předhusitského období. Na počátku 15. století jej nechal vystavět Václav IV. jako nové panovnické sídlo poblíž Prahy. Václav na hradě několikrát pobýval a roku 1419 zde za dramatických okolností zemřel. Od roku 1420 sídlila na Novém hradě posádka krále Zikmunda Lucemburského, kterou oblehlo v prosinci téhož roku husitské vojsko Starého a Nového Města pražského. Posádka se vzdala a hrad byl následně vypálen, přičemž již nebyl nikdy obnoven. V 19. století poničilo zříceniny lámání kamene a zásah správy kunratického velkostatku, která nechala ruiny zbořit. Ve východním předpolí hradu jsou zachovány pozůstatky obléhacího tábora s valy, příkopy a palebnými pozicemi praků.

Termíny:

  • pátek 17. 7. 2020, 14:00 - 15:30, pro 25 účastníků
  • čtvrtek 13. 8. 2020, 14:00 - 15:30, pro 25 účastníků

Průvodce: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

 


STŘEDOČESKÝ KRAJ

  • Sázavský klášter

Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách, založený v 30. letech 11. století poustevníkem sv. Prokopem. 

Zajímají Vás archeologické výzkumy v Sázavském klášteře a tak trochu i v jeho okolí? Jste zvědaví, co nám v příštích letech ještě může archeologický výzkum v klášterním areálu ještě prozradit? Pak přijďte kterékoliv prázdninové úterý do Sázavského kláštera na speciální prohlídky vždy od 14:15 hodin. Komentované prohlídky klášterního areálu, zaměřené na archeologické poznávání minulosti této mimořádné památky, povedou a do tajů archeologie vás zasvětí archeologové Archeologického ústavu AV ČR Praha.

Termíny: každé prázdninové úterý od 14:15

Průvodce: PhDr. Soňa Dvořáčková a Mgr. Jan Kremer

 


JIHOČESKÝ KRAJ

  • Raně středověké opevnění, osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

Lokality obranný val a Kamenná věž u Velešína jsou známé již řadu let, avšak díky nedávnému archeologickému výzkumu je možné je lépe datovat. Velešínský val je poměrně zřetelně viditelný, 200 m dlouhý a až 5 m vysoký s nepříliš výrazným příkopem. Dříve se myslelo, že pochází z třicetileté války, ale nový výzkum prokázal jeho raně středověké stáří. To znamená, že ostrožna nad řekou Malší patří k dalším raně středověkým hradištím v regionu, jako jsou Branišovice či Doudleby. Lokalita Kamenná věž byla pro svou polohu využívána ve více dějinných obdobích, první známky jsou z neolitu a posléze ze starší doby bronzové. Na lokalitě se nachází i pozůstatky vrcholně středověkého osídlení, zřejmě souvisejícího s hradem Velešín na protější ostrožně.

Termíny: 30. 7., 13.8. 2020

Průvodce: Mgr. et. Mgr. Monika Konrádová 

 

  • Keltské oppidum Třísov

Keltské oppidum v Třísově u Českého Krumlova je jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v jižních Čechách, jež bylo jako jedno z mála vyhlášeno archeologickou rezervací. Díky dlouholetému archeologickému výzkumu bylo prokázáno, že ve 2. a 1. století před naším letopočtem toto oppidum přestavovalo významné středisko ležící na obchodní stezce spojující Čechy s Podunajím, importované luxusní výrobky pak dokládají kontakty se středomořskou oblastí. Jedním z cílů komentovaných prohlídek, během nichž návštěvníci uvidí mimo jiné pozůstatky čelního opevnění, vstupní klešťovitou bránu či akropoli s keltskou svatyní, je podrobněji veřejnost seznámit s atraktivní pravěkou památkou, která doposud stála ve stínu nedaleké zříceniny hradu Dívčí Kámen.

Termíny: 31. 7., 14. 8., 28. 8. 2020

Průvodce: Mgr. Jiří Havlice

 


KARLOVARSKÝ KRAJ

  • Rolava: zajatecký tábor a cínový důl z období druhé světové války

Krušné hory představovaly odpradávna významnou oblast dobývání barevných kovů. V důsledku potřeb nacistického válečného hospodářství začal vznikat v r. 1940 nedaleko obce Rolava (Sauersack) hlubinný důl na cínovou rudu a tábor pro francouzské a později především sovětské zajatce. Po válce důl převzaly Rudné doly Příbram, které však již nerentabilní těžbu neobnovily, pouze r. 1947 demontovaly dále využitelné zařízení a stroje včetně celé těžní věže. Po vystěhování německého obyvatelstva zanikla i nedaleká obec Rolava. Areál zaniklého důlního závodu a zajateckého tábora je modelovým příkladem vzniku archeologické lokality a odlišného rozpadu různých typů konstrukcí, které jsme díky stavební dokumentaci stále schopni přesně interpretovat. Památka je též působivým pomníkem otrocké práce válečných zajatců.

 

  • Archeologická rezervace Tašovice

Hradiště Tašovice je archeologickou památkovou rezervací nacházející se ve stejnojmenné městské části města Karlovy Vary. Naleznete jej na samotném západním konci ulice Slovanská, na kterou navazuje asfaltová stezka do chatové oblasti Stahlův dvůr.  Od soutoku Ohře s řekou Teplé, které je možné považovat za střed města Karlovy Vary, je vzdálena přibližně 5 km. Je to přibližně stejná vzdálenost jako od středu města Loket, s nímž ho pojí historické označení hradiště „Starý Loket“.  S tímto označením se setkáváme například již na plánu z r. 1864 (obr. 1).  Naopak nejmladší plán lokality s vyhodnocením dochovaných reliktů byl proveden v roce 2013, a to na základě vyhodnocení digitálního modelu reliéfu z dat leteckého laserového snímkování Českého katastrálního úřadu. Jeho interpretace byla provedena na základě znalosti projevů minulých lidských aktivit z obdobných lokalit a terénní obchůzkou jednotlivých identifikovaných tvarů reliéfu. Zjištění byla dále konfrontována se staršími mapovými díly.

 

  • Glücksburg – Rudná a okolí

Montánní areál a pohraniční pozorovatelna pozdního středověku a raného novověku. Více informací zde.
 


ÚSTECKÝ KRAJ

  • Státní zámek Duchcov: Výstava Okouzleni antikou

Seznamte se s příběhy z řecké mytologie a kulturou starověku, nechte se okouzlit antikou! V autentickém prostředí osmi zámeckých sálů na zámku Duchcov je instalováno téměř 150 historických odlitků slavných i méně známých antických uměleckých děl. V sále divadelní scény jsou připomenuty antické inspirace v zámeckém divadle, včetně rekonstrukcí dvou barokních divadelních kostýmů a divadelních rekvizit. Dozvíte se také o fenoménu Grand Tour – kavalírských cestách šlechty na jih Evropy spojených s objevováním památek antického starověku, sběratelství antických památek a v neposlední řadě o snoubení antických vlivů s architekturou a výzdobou barokních šlechtických sídel. Expozice Okouzleni antikou nemá na našich hradech a zámcích obdobu, svým myšlenkovým bohatstvím a nápaditým výtvarným zpracováním napovídá, že se jedná o výjimečný výstavní projekt, ve kterém se originálním způsobem prolíná svět antiky a svět barokního zámku. A tyto dva propletené světy mohou vzájemně okouzlit i vás. Vstup do expozice je bezbariérový a možný bez průvodce. 

Více informací zde.

 

Související akce

Plán na léto? Archeologické léto!

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

26. 6. 2020

14.00 – 15.30

Archeologické léto 2020 - Keltské oppidum Třísov

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Keltské oppidum Třísov

10. 7. 2020

13.00 – 14.30

Archeologické léto 2020 - Raně středověké opevnění a osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

ÚOP v Českých Budějovicích

16. 7. 2020

14.00 – 15.00