Archeologické léto 2020 - Keltské oppidum Třísov

Třísov oppidum - letecký pohled | © NPÚ ÚOP ČB
  • Vydejte se po stopách předků a navštivte vybrané archeologické památky v jižních Čechách!
  • Zveme  Vás na komentovanou prohlídku archeologické lokality keltské oppidum Třísov, která vás přenese do doby laténské!

Prohlídka se koná v rámci akce Archeologické léto 2020, které pořádají Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti.

Účast na komentované prohlídce je bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat na https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/

Keltské oppidum v Třísově u Českého Krumlova je jedno z nejdůležitějších archeologických nalezišť v jižních Čechách, jež bylo jako jedno z mála vyhlášeno archeologickou rezervací. Díky dlouholetému archeologickému výzkumu bylo prokázáno, že ve 2. a 1. století před naším letopočtem toto oppidum přestavovalo významné středisko ležící na obchodní stezce spojující Čechy s Podunajím, importované luxusní výrobky pak dokládají kontakty se středomořskou oblastí.

Jedním z cílů komentovaných prohlídek, během nichž návštěvníci uvidí mimo jiné pozůstatky čelního opevnění, vstupní klešťovitou bránu či akropoli s keltskou svatyní, je podrobněji veřejnost seznámit s atraktivní pravěkou památkou, která doposud stála ve stínu nedaleké zříceniny hradu Dívčí Kámen.

  • Délka prohlídky: 1,5 hodiny
  • Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).
  • Termíny: 10. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8. 2020, začátek vždy ve 13 hodin
  • Průvodce: Mgr. Jiří Havlice, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
  • Začátek prohlídky je vždy přímo na lokalitě, přesné místo včetně gps souřadnic je uvedeno na webu Archeologické léto.

Související novinky

Související akce

Archeologické léto 2020 - Raně středověké opevnění a osídlení z doby bronzové na Kamenné věži u Velešína

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

ÚOP v Českých Budějovicích

16. 7. 2020

14.00 – 15.00