Plán na léto? Archeologické léto!

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími archeologickými pracovišti po celé České republice pro Vás připravily od června do září 2020 sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit pod názvem Archeologické léto. Po lokalitách Vás budou provázet odborníci, zkušení archeologové a památkáři, kteří účastníkům umožní nahlédnout pod pokličku archeologovy práce a především doslova i obrazně pod povrch známých i trochu pozapomenutých archeologických památek a nastíní jejich příběhy a svědectví o dobách dávno minulých.

Účast na komentované prohlídce je ve většině případů bezplatná, nicméně  vybraný termín je nutné si rezervovat na https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/.

Pražské územní pracoviště NPÚ se k Archeologickému létu připojuje nabídkou tří exkurzí po lokalitě Nový hrad u Kunratic a přilehlý obléhací tábor husitů. Na zřícenině gotického hradu krále Václava IV a u pozůstatků husitského obléhacího tábora z roku 1420 Vás bude čekat dr. Jaroslav Podliska, archeolog, který vedl výzkumy u příležitosti sanace hradu v letech 2012–2013.
 

Termíny:

  • pátek 26. 6. 2020, 14:00 - 15:30, pro 21 účastníků
  • pátek 17. 7. 2020, 14:00 - 15:30, pro 25 účastníků
  • čtvrtek 13. 8. 2020, 14:00 - 15:30, pro 25 účastníků

Dopravní spojení: Praha 4, Kunratice Kunratický les
MHD, stanice metra C Roztyly, dále pěšky po modré turistické značce ca 3,5 km; příp. zastávka autobusu Zelené domky, dále pěšky po turistické značce ca 1 km do kopce. Pozůstatky tábora před zříceninou

Délka prohlídky: 1 h 30 min

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén)

Průvodce: Jaroslav Podliska

Rezervovat prohlídku: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com

Nový hrad u Kunratic představuje poslední královskou stavbu hradu předhusitského období. Na počátku 15. století jej nechal vystavět Václav IV. jako nové panovnické sídlo poblíž Prahy. Václav na hradě několikrát pobýval a roku 1419 zde za dramatických okolností zemřel. Od roku 1420 sídlila na Novém hradě posádka krále Zikmunda Lucemburského, kterou oblehlo v prosinci téhož roku husitské vojsko Starého a Nového Města pražského. Posádka se vzdala a hrad byl následně vypálen, přičemž již nebyl nikdy obnoven. V 19. století poničilo zříceniny lámání kamene a zásah správy kunratického velkostatku, která nechala ruiny zbořit. Ve východním předpolí hradu jsou zachovány pozůstatky obléhacího tábora s valy, příkopy a palebnými pozicemi praků.

Více o lokalitě:
http://www.praha-archeologicka.cz/p/296?tgo=102 a http://www.praha-archeologicka.cz/p/297?page=1&tgo=102

 

  • Plakát ke stažení: JPG, PDF