Zveme vás – jaro 2023

Vydejte se na výlet na některý z objektů NPÚ, navštivte zajímavou akci, přednášku nebo se seznamte s celoročními projekty NPÚ.

Co vás zajímá?

20 let NPÚ

Psal se 1. leden 2003, kdy splynutím Státního ústavu památkové péče a Státních památkových ústavů působících v krajích vznikla nová národní organizace sdružující památkovou péči - Národní památkový ústav. Je tomu již 20 let, co NPÚ nejen pečuje o více než 100 kulturních památek, ale zároveň poskytuje odbornou metodickou pomoc v rámci památkové péče, věnuje se vědecko-výzkumné činnosti, vzdělávání i organizování akcí pro veřejnost  Vydejte se na výlet do historie, zavzpomínejte na naše počátky. K příležitosti tohoto výročí připravujeme výstavu.

Víte, kdo je na fotografii k výročí 20 let NPÚ?

Na fotografii k letošnímu výročí 20 let NPÚ je náš kolega Jan Koloc, ikona ústecké památkové péče? Tento nestor zdejšího ústavu, neúnavný dokumentátor a vášnivý heraldik se podobně jako jeho mateřská instituce dožívá kulatého životního jubilea, 12. ledna oslavil své sedmdesátiny a také třicet let od příchodu na památkový ústav. V roce 2021 odešel do důchodu a také se stal naším emeritním zaměstnancem. Již kultovní snímek z roku 1999 jej zachycuje s fotoaparátem v ruce na zřícenině hradu Hasištejn.

Mezinárodní konference v Kroměříži

25. - 26. 5. 2023, Kroměříž

Klub UNESCO Kroměříž a Národní památkový ústav si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2023 ke 25. výročí zápisu Květné zahrady na Seznam světového dědictví UNESCO, která se uskuteční v termínu 25. až 26. května 2023 v Kroměříži.

Konference pořádá od roku 1998, obvykle ve dvouletých intervalech Klub UNESCO Kroměříž, v posledních letech ve spolupráci s NPÚ, Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. Cílem je získávání podnětů pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění i jejich využívání ke  vzdělávání a kulturním účelům.

Závaznou přihlášku k účasti na konferenci vyplníte v ONLINE FORMULÁŘI.

Přihlášky lze zasílat do 17. května 2023. 

Pozvánka na konferenci: Historické zahrady Kroměříž 2023 – Památky zahradního umění na seznamu světového dědictví 

Konference Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta

22. 5. – 24. 5. 2023, Brno

V organizačním propojení tří institucí – Archivu města Brna, Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Brně a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – se v závěru května 2023 uskuteční v Brně konference věnovaná problematice osobnosti a aktivit české královny Elišky Rejčky. Vyžádané příspěvky postihují širokou paletu oborů od historie, dějin umění a architektury, archivnictví, archeologie až po hudební vědu a budou korunovány panelovou diskuzí vedenou mezi předními odborníky na danou problematiku.

Kulturním završením celé akce bude výhradně k této příležitosti komponovaná unikátní celovečerní kantáta Jana Šimíčka, kterou ve světové premiéře uvede soubor Czech Virtuosi s dirigentem Robertem Kružíkem v úterý 23. 5. 2023 přímo v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.

Zájemci o účast se mohou hlásit prostřednictvím formuláře v pozvánce na webu NPÚ.

Za „lepším životem i architekturou“ do Brna

28. 4. - 28. 8. 2023, Brno

Metodické centrum moderní architektury v Brně, které sídlí v areálu vily Stiassni, zve na výstavu o životních osudech a tvorbě architektonického ateliéru Mühlstein & Fürth. Hlavní pozornost je tu upřena na vilu Velvarská v pražských Dejvicích – postavit si ji nechal textilní podnikatel židovského původu František Leo Perutz. Dnes je připravována konverze této dlouho opuštěné stavby pro muzejní účely, vznikne tu centrum Romů a Sinthů. Výstava je přístupná od 28. dubna do 28. srpna v otevíracích hodinách vily Stiassni.

Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení výstavy spojené s komentovanou prohlídkou, které proběhne 25. dubna 2023 od 17 hodin. Komentovanou prohlídku povede PhDr. Petra Svobodová. Zahájení proběhne v MCMA v Brně v areálu vily Stiassni, Preslova 573/53.

Ostravská muzejní noc

20. 5. 2023, Ostrava

V sobotu 20. 5. se ostravské pracoviště NPÚ stane součástí Ostravské muzejní noci. V 18 a ve 20 hodin provedou kolegové zájemce výstavou Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení.

Výstava informuje o projektu výzkumu historické krajiny Nízkého a Hrubého Jeseníku a jejich širšího okolí. Projekt byl vyvolán kůrovcovou kalamitou a navazující intenzivní těžbou dřeva na zájmovém území, která zde narušila nebo ohrozila četné památky. Mezi nejohroženější patří dosud spíše opomíjené montánní a agrární památky.

Dozvíme se také o výzkumech reprezentativních lokalit, kterými jsou významná hornická lokalita Starohoří u Zlatých hor, zaniklá středověká vesnice Rabendorf, uvidíme doklady železářské výroby v Morávce, ale i pozůstatky dřevěného vodotěžního zařízení z výzkumu Poštovní štoly u Zlatých Hor. 

Klášter Plasy: příběh barokní jímky

17. 4. - 17. 7. 2023, Plzeň

Nahlédněte s námi do klášterní jímky. ÚOP v Plzni chystá novou výstavu s názvem Klášter Plasy: příběh barokní jímky, která vás provede archeologickým výzkumem odpadní jímky v prelatuře bývalého kláštera v Plasích a představí všechny poklady, které se zde podařilo objevit. Výstava potrvá od dubna na června.

Jarní přednáškový cyklus v Plzni

Obléhání Plzně, archeologické lokality a jejich prezentace, následky spojeneckých náletů, středověký šatník a jímka v klášteře. Spojovníkem těchto různorodých témat je jarní přednáškový cyklus ÚOP v Plzni.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK AKCÍ

Šárovcova Lhota v Josefově

Odborné workshopy pořádané naším pracovištěm jsou už tradičně spjaty s areálem bývalé cihelny v Šárovcově Lhotě. Letošní, v pořadí sedmý, ročník jsme se ale rozhodli uspořádat přímo v Josefově, a to v prostorách Umělecké kolonie Bastion IV. Tématem semináře, který se uskuteční 25. 5. 2023, jsou povrchové úpravy dřeva a kovů. Dopoledne bude patřit přednáškám a na odpoledne jsou připraveny praktické ukázky fládrování či přípravy a aplikace klihových barev nebo olejo-pryskyřičného laku. Natírat se bude i hovězí krví…
Pro zaměstnance NPÚ je vstup volný. Přihlásit se můžete zde.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK AKCÍ

Památky kolem nás v Liberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci spolupracuje od roku 2009 s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci na přednáškovém cyklu Památky kolem nás. V jeho rámci jsme připravili více než šest desítek přednášek věnovaných architektuře, movitým památkám a rozličným dalším hmotným pramenům historie regionu.

V rámci jarního přednáškového cyklu Památky kolem nás se 11. května uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci se uskuteční přednáška Mgr. Petr Freiwillig, Ph. D. Co voda dala? Minulost a budoucnost liberecké přehrady.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK AKCÍ

Výlety s Ivou

Miluju vůni kafe po ránu, jaro, hudbu na vinylu a snídaně do postele.
Nesnáším zvuk budíku, přetvářku a ponožky v sandálech.
Ve zkratce já. Teda hodně stručně.  

Kromě toho už od dětství ráda cestuju. Podle toho, jak čas i finance dovolí. První cesty jsem podnikala s rodinou Škodou 120 a pak Favoritem, hlavně po krásách Čech a Moravy.