Konference Historické zahrady Kroměříž 2023 – 25. až 26. května

Kroměříž – Květná zahrada

Klub UNESCO Kroměříž a Národní památkový ústav si vás dovolují pozvat na odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2023, která se uskuteční v termínu 25. až 26. května 2023 v Kroměříži.

V letošním roce 25. výročí zápisu zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam světového dědictví se konference zaměřuje především na problematiku kroměřížských, českých a evropských zahrad zapsaných jako památky světového dědictví. Jednotlivé příspěvky uvedou přínosy, rizika, výzvy i příklady dobré praxe.

Konference pořádá od roku 1998, obvykle ve dvouletých intervalech Klub UNESCO Kroměříž, v posledních letech ve spolupráci s NPÚ, Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži. Cílem je získávání podnětů pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění i jejich využívání ke  vzdělávání a kulturním účelům.
Pro účastníky konference i pro veřejnost se 25. května v 19.30 hod. uskuteční v Rotundě Květné zahrady koncert smyčcového komorního orchestru Collegium Giovane.

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých a středních škol.

Konferenční poplatek:

  • základní ve výši 400 Kč
  • snížený ve výši 250 Kč (studenti, důchodci, zaměstnanci NPÚ)

Přihláška na konferenci

Program konference

Přihlášky lze zasílat do 22. května 2023. 

Pozvánka na konferenci: Historické zahrady Kroměříž 2023 – Památky zahradního umění na seznamu světového dědictví

 

Pro účastníky konference je vyhrazeno parkování na Velkém náměstí. Vytištěnou parkovací kartu prosím umístěte na viditelné místo.

Parkovací karta


Foto: Jaroslav Horák

Související akce

Konference Historické zahrady Kroměříž 2023

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Arcibiskupský zámek v Kroměříži

25. 5. 2023 – 26. 5. 2023