V Iráku proběhl další vzdělávací kurz NPÚ pro místní památkáře

Vzdělávací program NPÚ pro irácké památkáře v Erbílu

V Iráckém institutu pro restaurování památkového dědictví (IICAH) v Erbílu proběhl již podruhé vzdělávací program pro irácké památkáře organizovaný Národním památkovým ústavem. První ročník se uskutečnil v roce 2019. Několikatýdenní kurz proškolil tamní pracovníky, kteří dohlíží na obnovu válkou poškozených památek.

Kurz s názvem Příčiny degradace a záchrana historických stavebních památek obsahoval například přednášky z oblasti dokumentace, evidence, restaurování a obnovy památkového fondu, které byly rozděleny do čtyř tematických bloků. Vedle přednášek zahrnoval program také praktické ukázky i exkurze po historických objektech v okolí, jako jsou například památky v Algoshi, Šuši, Erbílu nebo jezídské osadě v Lališi.

Mezi školiteli byli mimo odborníků z NPÚ i pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Pardubice v Litomyšli, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Českého vysokého učení technického v Praze a restaurátorské firmy GEMA ART International.

Projekt organizovaný a vedený odborníky z NPÚ vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem kultury a Iráckým institutem pro restaurování památkového dědictví, kde probíhala výuka. Projekt byl realizován v rámci vládního programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci Iráku.