Dny evropského dědictví nabídnou v září speciální program na vybraných památkách

Od 11. do 19. září 2021 proběhnou Dny evropského dědictví (EHD) v České republice. Při této příležitosti se na státních objektech konají během celého měsíce září doprovodné akce. Zároveň jsou některé běžně nepřístupné prostory hradů a zámků otevřené veřejnosti.

Národní zahájení EHD s tématem Památky pro všechny se koná v pátek 10. září v 19 hodin v Uherském Hradišti. Seznam zapojených státních památek s konkrétními programy naleznete níže. Aktuální informace je možné ověřit na těchto webových stránkách.

Hrad Švihov se připojí ke Dnům evropského kulturního dědictví programem zaměřeným na utváření zdejší krajiny. Výstavu s názvem Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska, která je ke zhlédnutí ve výstavním sále švihovského hradu do konce října, doplní v sobotu 11. 9. od 15:00 tematická přednáška o krajinářských úpravách na Chudenicku na přelomu 18. a 19. století. Na přednášku naváže v neděli 12. 9. komentovaná procházka po krajinářských úpravách na Žďáru u Chudenic. Akce začíná na Bolfánku v 10:00, předpokládaný konec je v 15:00. Přednášky i procházky se zhostí Markéta Šantrůčková z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. 

Ve spolupráci s městem nabízí zámek komentovanou prohlídku jedinečné barokní zahrady se zámeckým zahradníkem Jiřím Olšanem. Prohlídka se uskuteční v sobotu 11. září od 10:00 hodin. Na neděli 12. září jsou připraveny prohlídky budovy tzv. mincovny, která je nejnověji zrestaurovaným objektem v zámeckém areálu a znovu získala svojí barokní podobu. Prohlídky vycházejí v 13:00, 14:00 a 15:00 hodin. Prohlídky zahrady a budovy mincovny jsou zdarma, proto je nutná předchozí rezervace. Tu lze provést v českokrumlovském Infocentru. O daném víkendu bude prohlídková trasa barokními apartmány mimořádně rozšířena o prostor Zrcadlového sálu. „Návštěvníci si zde prohlédnou naaranžovanou barokní tabuli a seznámí se se zásadami a zvyklostmi stolování barokního aristokratického dvora“, upřesňuje Tereza Hofbauerová ze správy českokrumlovského zámku.

Zájemci o technické památky si v sobotu 11. září mohou na Hluboké prohlédnout vltavskou zámeckou vodárnu, která v letech 2020 až 2021 prošla velmi náročnou rekonstrukcí.  „Historie vodárny sahá až do první poloviny 16. století, kdy dřevěné trkače tlačily vodu do tehdejšího hradu. Budova současné vodárny pochází z 18. století a Francisovy turbíny, které vltavskou vodu čerpají na zámek dnes, jsou z roku 1908. Návštěvníkům budou k dispozici odborníci v čele se Zdeňkem Vaindlem, kteří se na obnově této unikátní technické památky podíleli“, upřesňuje kastelán Martin Slaba. Vodárna bude přístupná zdarma od 10:00 do 16:00 hodin.

V Třeboni jsou v sobotu 11. září připraveny mimořádné prohlídky pro děti od 8 do 14 let, které povedou soukromými schwarzenberskými apartmány a přiblíží život na zámku před dvě stě lety. Prohlídky začínají před zámeckou věží a začínají v 10:00, 11:30, 14:00 a 15:30 hodin. Na tento den zámek zpřístupní letní trasu C (konírna, psí kuchyně, kasematy) a nabídne reciproční vstupenku: navštívíte-li placenou prohlídku zámku či hrobky, vstup do druhého objektu máte zdarma.

Na zámku v Jindřichově Hradci budou o víkendu 18. a 19. září probíhat mimořádné prohlídky tzv. Španělského křídla s gotickým sklepením. Plné vstupné činí 120 Kč. Na výstavy Černínové a Kabinety Stuchlé bude v tyto dny vstup zdarma.

Na hradě Nové Hrady bude o víkendu 18. a 19. září mimořádně zpřístupněna vyhlídková věž.  „Z nádvoří na věž vede 82 schodů a nejvyšší bod krovu je dvacet metrů. Do současné výšky byla postavena ve druhé polovině 18. století a nabízí krásnou vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům“, láká kastelán Jan Smolík. Plné vstupné stojí 70 Kč. Hospodářské sklepy ze 13. století pod gotickým Velkým palácem budou k vidění jen v tyto dny a to zdarma.

O víkendu 11. a 12. září zámek v Náměšti nad Oslavou ožije speciálními hranými prohlídkami nazvanými Bellissima Italia. Již po dvaadvacáté se v historických interiérech zámku představí zajímavé osobnosti, které se zapsaly do dějin Apeninského poloostrova i celé Evropy. „Návštěvníci se mohou těšit na humor, nadsázku, ale i nesmírné nasazení více než stovky herců v patnácti hromadných i individuálních  obrazech, v nichž vystoupí Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Lucrezia Borgia, Giuseppe Verdi nebo Benito Mussolini. Tradičně nesmějí chybět Edvard Beneš s Janem Amosem Komenským“, upřesňuje kastelán Marek Buš. Prohlídky po oba dva dny vycházejí v intervalech po třiceti minutách od 9:00 do 17:00 hodin. Plné vstupné je 130,- Kč. Vrcholem hudební sezóny na náměšťském zámku bude v sobotu 25. září jubilejní třicátý Zámecký koncert. Od 17:00 hodin v zámecké knihovně vystoupí vokálně-instrumentální hudební soubor Ensemble Inéga pod dirigentskou taktovkou Adama Viktora. V letošním roce správa zámku ve spolupráci s náměšťskou farností opět pokračuje v tradici poutních slavností k poctě sv. Václava, jemuž je zasvěcena zámecká kaple. Mše bude sloužena v úterý 28. září od 17:00 hodin.

O týden později, v sobotu 18. září proběhnou v běžně nepřístupném kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou komentované prohlídky v 11:00 a v 14 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Zámek nabídne speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor zámku. Prohlídky sklepů budou začínat v 10:00, 12:30 15:00. Termín a čas si můžete zarezervovat na tel. čísle: +420 417 835 301.

Zámek Stekník si připravil přednášku s videoprojekcí "Středověk na Stekníku aneb nové archeologické nálezy v areálu zámku". S novými poznatky, např. nálezem barokní únikové chodby a dalšími objevy, vás dne 18. 9. 2021 ve 13:00 hodin seznámí archeologa NPÚ Mgr. Roman Brejcha. Doporučujeme rezervaci e-mailem: steknik@npu.cz nebo telefonicky: +420 778 486 747. Upozorňujeme, že program není vhodný pro děti do 6 let. V tento den budou otevřeny všechny prohlídkové okruhy, cena přednášky není do žádného z nich započítána.

Na svátek sv. Václava jsou odpoledne a navečer mimořádně připraveny prohlídky věže Václavky od suterénu po krov, tedy míst, kam se návštěvníci jindy nemají možnost dostat. Na prohlídku věže Václavky je nutná předchozí rezervace. Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století. Nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV.

Pro neuspokojený velký zájem o speciální prohlídky od sklepů přes půdy až na vyhlídkovou věž vás před chystanou obnovou a rekonstrukcí těchto prostor včetně neorenesanční věže zveme na netradiční prohlídky s vyprávěním po běžně nepřístupných prostorách kláštera. Prozkoumáte klášterní sklepení, krovy střech klášterního konventu, objevíte zapomenutý erb a pokocháte se právě i vyhlídkami z neorenesanční věže nad konventem do krajiny, kudy kráčely a kráčejí dějiny. Pro dámský doprovod nebude chybět ani krátká procházka pod nově objevenými a restaurovanými obrazovými příběhy v ambitu kláštera.

V úterý 28. 9. od 17:00 do 19:00 hodin proběhne Krásnodvorský koncert pozdního léta. Ve Velkém sále zámku vystoupí pěvecký sbor Egeria.

Památka bude přístupná 25. 9. od 14:00 do 16:00. V rámci projektu Rok osvícené šlechty - Dietrichsteinové v dobách osvícených si Vás dovolujeme srdečně pozvat na přednášku historičky Mgr. Kristýny Jandové z Regionálního muzea v Mikulově. Přednáška nese název Carl Joseph Agricola – portrétní umělec ve službách rodu Dietrichsteinů. Agricola byl německý malíř, rytec a známý miniaturista, vrcholný představitel vídeňského portrétního umění první poloviny 19. století.Prezentovány budou i vybrané rodinné portréty Dietrichsteinů ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově a Státního zámku Libochovice. Přednáška se uskuteční v Sala terreně zámku Libochovice od 14:00, poté bude následovat prohlídka portrétů v interiérech zámku.

Dne 26. 9. nabídne zámek prohlídku parku s botanikem od 10:30 do 13:00 hodin. Dozvíte se například o tom, jak vypadal park v 18. století, jakými změnami v historii prošel, nebo která původní flóra se dodnes dochovala. Prohlídky jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro děti. Parkem vás provede botanik z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a dlouholetý průvodce Mgr. Pavel Zdvořák. 

Navšivte zámek ve dnech 18. 9. až 19. 9.2 od 10:00 do 18:00 a nenechte si ujít strhující hrané příběhy z historie zámku.

V sbotou 11. 9. od 14:00 do 15:30 hodin je připravena Metternichova mineralogická sbírka. Programem provede mineralog Martin Bohatý, specialista na historické mineralogické sbírky. Metternichova mineralogická sbírka o několika tisících kusů patřila spolu s paleontologickými exponáty do přírodovědného oddělení historického Kynžvartského zámeckého muzea. Reinstalace kabinetu přírodnin probíhala ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Doporučujeme rezervaci.

Na náchodském zámku jsou na 11. září připraveny Kuronské slavnosti s celodenním bohatým kulturním programem v areálu zámku. Návštěvníky čeká divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, aj. Letošní novinkou v rámci Dnů evropského dědictví jsou kostýmované zkrácené prohlídky apartmá Petra Birona a jeho manželky, tedy vévodů Kuronských a Zaháňských.

V sobotu 11. září v 16:00 a v 17:00 jsou připraveny speciální prodloužené prohlídky, které se budou věnovat 240. výročí narození Její Výsosti Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny, vévodkyně Zaháňské, princezny Kuronské, známé literární paní kněžny z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, která prožila velkou část svého života v milovaných RatibořicíchSpolu se svým otcem Petrem Bironem, vévodou Kuronským, Semgalským a Zaháňským se zasloužila v duchu osvícenství o zlepšení životních podmínek svých poddaných na přelomu 18. a 19. století. 

Přednáška Móda v osvícenské společnosti a její proměny historické antropoložky Mgr. Aleny Foglové je připravena na 18. září na zámku v Opočně.

Na Kuksu se 11. 9. koná tradiční Vinobraní.

Na Liberecku se do Dnů evropského dědictví zapojil zámek Lemberk. V sobotu 11. září návštěvníky provede oživenou Černou kuchyní a prohlídkami zámku s ukázkou stolování.

Na Bezdězu bude celý druhá zářijový víkend mimořádně otevřen ochoz v kapli a budou zde vystaveny dřevořezby z Křížové cesty, na nádvoří se budou odehrávat rytířské turnaje.

Na 11. září je připraven koncert v zámecké galerii na zámku Sychrov – Pokračovatelé mistrů. Účinkují: Šárka Neprašová – soprán, David Ullrich – tenor, Augustin Kužela – klavírní doprovod, Radmila Hrdinová - průvodní slovo, Zora Jehličková  - host, sólistka opery Národního divadla v Praze. Na programu jsou árie z českých a světový oper: B. Smetana, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini aj.

V sobotu 18. září se na hradě Grabštejn konají Prohlídky hradu aneb skrytá historie Grabštejna. Jedná se o prohlídky zaměřené na starší historii hradu s využitím poznatků ze stavební historie, archeologie a historické vědy. Mimořádně se návštěvníci v rámci těchto prohlídek podívají i do hradní věže.

Stavebně-historické prohlídky běžně nepřístupných prostor nabídne v termínu 11. až 12. září také správa zámku Litomyšl. Zájemce čeká prohlídka pozdně-gotického mezipatra v bývalém paláci Kostků z Postupic. Prohlídka bude bez průvodce, od 9:00 do 16:00 a návštěvníci se vstupenkou ze stavebně-historické prohlídky z 11. a 12. září mají v ten samý den nárok na volný vstup na věž. Na 19. září chystá správa litomyšlského zámku komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor.

Stavebně-technické prohlídky pod názvem Pokrok nezastavíš! budou 19. září na zámku Slatiňany.

Zámek v Rájci v sobotu 11. 9. 2021 od 10:00 připravil pro EHD 2021 speciální prohlídku Celým zámkem. Jedná se o minimálně tří hodinovou prohlídku všech zpřístupněných pokojů, běžně nepřístupných pokojů v mansardové střeše, střechy, ale i sklepení zámku s vodní nádrží nebo kaple. Každý návštěvník této prohlídky se bude cítit jako náš VIP host. Cena je 350 Kč za osobu. Lístky lze koupit i on-line.

Ve dnech 18. a 19. září je pro návštěvníky připraven vstup zdarma na II. prohlídkový okruh Vstup do hradu (prohlídka obou výstav, kaple, zahrady, nádvoří a expozici hradního pivovaru). Dále zdarma vstup na I. prohlídkový okruh pro organizované výpravy mládeže od 20 osob a pro děti do 15 let. Zdarma bude taktéž prohlídka IV. okruhu Hladomorna, mučírna, vězení bez průvodce.

O víkendu 11. až 12. 9. si můžete prohlédnout zdarma trasu Hradním příkopem.

Dny evropského dědictví v Květné zahradě oslavíme dne 11. září v 14:00–17:30 tradiční akcí s bohatým programem. XVI. Kroměřížské vinařské slavnosti zpříjemní pobyt v parku mimořádným zážitkem za účasti 10 vinařství z Moravy i zahraničí, degustací vín, italských delikates nebo čokoládových pochoutek. Akce je přístupná pro všechny návštěvníky Květné zahrady při zakoupení již základního vstupného. Degustace jsou placené u jednotlivých poskytovatelů.

V  sobotu 18. 9. se mohou návštěvníci těšit na komentované prohlídky s restaurátory a historický doprovodný program v hradním parku. V prostorách hradu budou mimo průvodců připraveni odborníci, kteří návštěvníky seznámí s tajemstvím obnovy historického mobiliáře. Výklad bude zaměřen na historický nábytek, vitráže, kachlová kamna či technická zařízení. Návštěvníci tak uvidí konkrétní výsledky práce restaurátorů na mobiliáři hradu Šternberk. Po celý den bude v hradním parku připraveno historické ležení spolku Kirri. Součástí bude ukázka historického ležení, tradičních řemesel, zbrojnice, povídání o střelcích a další aktivity. Jako bonus můžete navštívit stálou výstavu Liechtensteinská dominia střední Moravy zdarma. Hrad Šternberk bude otevřen od 10:00 do 16:00. 

Dne 18. 9. v součinnosti s dopravním podnikem Ostrava (DPO) budou jezdit historické autobusy k Dolu Michal. Na Dole Michal bude jednotné snížené vstupné 60 Kč.

 


Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD), probíhající v 50 evropských státech, každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národní památkový ústav u této příležitosti nabízí každý rok zajímavý program na vybraných státních památkách.


EHD se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. EHD jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví.
  • 7. 9. 2021