Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči získal Pavel Jerie z NPÚ

V úterý 22. června bylo v Pantheonu Národního muzea vyhlášeno historické město roku 2020. Akci organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj. Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči získal Pavel Jerie, dlouholetý zaměstnanec a bývalý generální ředitel Národního památkového ústavu.

Pavel Jerie (1947) studoval v letech 1970 -1974 dějiny umění na Univerzitě Karlově, přičemž již pracoval ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP), kde se zaučoval pod vedením starších kolegů Jaroslava Svatoně a Aleše Vošahlíka, na stavebně historických průzkumech v Praze, Táboře, Znojmě a dalších městech a měl přímý spoluautorský podíl na vzorně zpracovaných rezervačních výnosech Prahy a Prachatic. Od poloviny 70. let nalezl těžiště své odborné práce v úloze garanta významných akcí obnovy památek. Pavel Jerie zde dokázal skloubit svou vždy nesmírně pečlivou přípravu, znalost historie a architektonických kvalit obnovované památky se svou praxí získanou znalostí všech potřebných stavebních řemesel. Výčet renovačních akcí, které vedl a až do současnosti vede, je tak široký, že jej nelze uvést v úplnosti. Připomeňme obnovu areálu státního hradu a zámku v Českém Krumlově, hradu Švihov nebo významných historických staveb na území města Prahy, jako například Stavovského divadla, Obecního domu, Rudolfína, Nostického paláce, Müllerovy vily a řady dalších. Mnohé dosáhly nejvyššího národního či mezinárodního ocenění, jako například věž Hrádku v areálu zámku v Českém Krumlově (Grand Prix Obce architektů za rekonstrukci, 1994), Müllerova vila v Praze (cena Europa Nostra 2000), obnova Barokního divadla v Českém Krumlově (cena Europa Noestra2002) nebo jižního průčelí zámku v Českém Krumlově (cena Europa Nostra 2008). V posledních letech se aktivně podílel na úspěšné obnově pláště Národního divadla (dokončeno v roce 2015) nebo komplexní obnově Národního muzea dokončené v roce 2019. Na tyto obnovy v současné době navazuje rozsáhlá obnova zámku Uherčice, zámeckého kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo obnova zámku v Telči.

Při své nikdy nepřerušené terénní aktivitě stihl rovněž sloužit památkové péči ve vrcholně náročných funkcích, o něž nikdy neusiloval. V prvním dvacetiletí po revoluci to byla nejprve funkce odborného náměstka ředitele SÚPPOP, která byla završena v letech 2006 – 2008 obětavým výkonem funkce generálního ředitele Národního památkového ústavu. Charakteristickým rysem Pavla Jerieho jako vedoucího i kolegy byl přátelský vztah a schopnost sdílení vlastních odborných zkušenosti s druhými. Rovněž má významný podíl na formování současné generace českých památkářů ve vedoucích funkcích i v terénu, udržujících vysoký mezinárodně uznávaný standard české památkové péče. Vedle všech jeho pracovních povinností je rovněž dlouholetým významným členem Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu.

Historickým městem roku 2020 se stal Havlíčkův Brod, více si můžete přečíst zde

  • 24. 6. 2021