Záznam metodického dne z oblasti fotodokumentace a digitálních médií je k dispozici on-line

Dne 31. října 2019 se uskutečnil v přednáškovém sále generálního ředitelství Národního památkového ústavu další z průběžně pořádaných metodických dnů NPÚ z oblasti fotodokumentace a digitálních médií pod názvem Jak dál s fotografickými sbírkami. Jeho hlavním cílem bylo představit realizovanou digitalizaci souboru historických fotografických negativů z mobiliárního fondu zámku Slatiňany jako vzorový digitalizační projekt. Záznamy celého metodického dne jsou nyní k dispozici on-line.

Digitalizace souboru unikátních skleněných negativů byla součástí širšího projektového celku IROP. Jednotlivé přednášky metodického dne byly zaměřeny na prezentaci digitalizační sekce projektu a souvisejících témat v několika rovinách:

  1. Úvodní slovo k problematice pořízení kvalitního matečního skenu a otázkám následného zpracování získaných digitalizátů (Mgr. Ladislav Bezděk, NPÚ).
  2. Digitálně restaurovaný autorizát – problematika zpracování surových archivních skenů analogových obrazových záznamů (prof. MgA. Marek Jícha, FAMU).
  3. Management přípravy a realizace digitalizace skleněných negativů v rámci projektu IROP Slatiňany – šlechtická škola v přírodě (RNDr. Renata Šedová, projektový tým IROP 5.1 Slatiňany).
  4. Odborný dohled a koordinace procesu digitalizace negativů z mobiliárního fondu zámku Slatiňany (MgA. Martina Houdek Tylová, NPÚ ÚPS Sychrov).
  5. Restaurování historických skleněných negativů pro účely digitalizace (MgA. Tereza Novotná, Národní technické muzeum).
  6. Vlastní naskenování historických skleněných negativů, jejich nové uložení do chemicky netečných archivních obalů, zpracování obrazových dat a příprava veškerých informací o digitalizovaných předlohách včetně nově zjištěných údajů pro konverzi do systému CASTIS (Tomáš Trantýr, Way Up Planá nad Lužnicí).

Podrobné informace o přípravě a realizaci projektu doplnil rozbor prof. Marka Jíchy (FAMU) k tématu tonálního konceptu analogových obrazových záznamů (metoda DRA) a přednáška p. Tomáše Trantýra, odpovídajícího za realizaci vlastní digitalizace, částečnou preventivní konzervaci souboru historických negativů a základní zpracování dat (WAY UP, realizátor digitalizace vzešlý z výběrového řízení).

Záznamy metodického dne on-line