Telč hostila setkání zástupců míst zapsaných na Seznam světového dědictví

© Vojtěch Pavelka

Příprava na 3. cyklus periodického reportingu o stavu zachování statků světového dědictví byla v České republice úspěšně zahájena. Setkání, kterého se kromě zástupců míst zapsaných na Seznam světového dědictví zúčastnili i pracovníci Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury, se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. října v Lannerově domě v Telči, sídle územního odborného pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina.

Referát památek s mezinárodním statusem generálního ředitelství NPÚ uspořádal vstupní školení site managerů statků světového dědictví v ČR. Na akci se sešlo celkem 56 účastníků z řad site managerů, pracovníků NPÚ z oblasti monitoringu i vzdělávání a v neposlední řadě i zástupců Ministerstva kultury. Program školení byl obohacen i o přednášky dvou členů Českého národního komitétu ICOMOS.

Hlavním tématem dvoudenního školení bylo seznámit dotčené pracovníky a partnery s obsahem dotazníků Centra světového dědictví (World Heritage Centre) třetího cyklu hlášení stavu zachování statků světového dědictví. Dotazníky obsahují četné nové otázky a požadavky, pro jejichž odpovědné naplnění je nezbytná příprava. Z tohoto důvodu bylo detailněji diskutováno téma výstižného a zároveň pojmově vyváženého určení atributů výjimečné světové hodnoty (OUV – outstanding universal value), díky které byly statky na Seznam světového dědictví zapsány. Školení bylo doplněno inspirativními příspěvky z aktuálních úspěšných českých a zahraničních projektů zaměřených na edukaci a prezentaci světového dědictví.

„I když se může zdát, že je relativně čas (k on-line účasti na vyplnění dotazníků Periodického reportingu bude Česká republika oficiálně vyzvána až v roce 2022), NPÚ se po zkušenostech ze druhého cyklu a na základě doporučení Centra světového dědictví rozhodl pro kontinuální postupnou přípravu, která zajistí širší pochopení celé problematiky. Prostřednictvím několika společných setkání nastaví potřebné pracovní partnerství mezi site managery a pracovníky NPÚ. Mezi hlavní cíle Národního památkového ústavu patří kromě zachování památkového fondu také zprostředkování myšlenek a principů Úmluvy o světovém dědictví a úkolů z ní vyplývajících,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naděžda Gorycková ve svém úvodním slovu.

  • 4. 11. 2019