Při workshopu si úředníci vyzkoušeli obnovu historických fasád

Workshop Obnova historických fasád

Národní památkový ústav pořádal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj praktický workshop Obnova historických fasád a autenticita v památkové péči. Workshop proběhl od 14. do 16. června v památkově chráněné usedlosti v Chlumu u České Lípy. Památkáři z úřadů si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli omítání zdiva vápennou omítkou, obnovu štukových prvků na fasádě a další tradiční řemeslné postupy.

Seminář byl určen pro výkonné úředníky státní památkové péče z obcí z rozšířenou působností a krajských úřadů, tedy ty, kteří jsou z titulu své funkce povinni dohlížet na ochranu památek danou zákonem. Na semináři se pod vedením restaurátora učili omítat tradiční vápennou omítkou, vytahovat římsy a šambrány pomocí šablony, modelovat drobnější štukové prvky z ruky a odlévat do forem. Praktická část byla doplněna i teorií – památkáři se mimo jiné dozvěděli, jak vypadá průzkum fasád a jak stanovit koncepci obnovy členění a barevnosti v závislosti na stavebním vývoji objektu.

Svou prací účastníci navíc přispěli k obnově kulturní památky, usedlosti čp. 47 v Chlumu u České Lípy (část obce Doksy). Tradiční chmelařská usedlost z 19. století byla poznamenána vývojem po 2. světové válce a ještě před několika lety jí hrozila demolice. Nyní však má nového majitele a prochází citlivou památkovou obnovou, podpořenou finančními příspěvky ministerstva kultury i vlastnoruční prací památkářů.

Jedinečný workshop, spojující vzdělávání s obnovou památky, proběhl jako první výstup projektu Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání (podpořeného ministerstvem kultury v rámci DKRVO), zaměřeného na formální i neformální vzdělávání v oblasti památkové péče. Cílovou skupinou projektu jsou vedle úředníků také řemeslníci, specializující se na památkové obnovy, senioři a děti.