Byly vyhlášeny ceny Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra za rok 2019

Kaple Turínského plátna, Itálie | © Europa Nostra

Dne 21. května byli v Haagu vyhlášeni noví držitelé prestižních evropských cen Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra. Celkem 25 laureátů z 16 zemí bylo oceněno za přínos na poli kulturního dědictví v kategoriích obnova, výzkum, celoživotní přínos a vzdělávání. Slavnostní předání proběhne v rámci evropského summitu v Paříži 29. října. Zde budou za každou kategorii vyhlášeny hlavní ceny Grand Prix. Česká republika neměla v tomto roce soutěži žádného zástupce.

Až do 19. září 2019 je možné hlasovat o cenu veřejnosti.

Europa Nostra v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa udílí od roku 2002 každý rok ceny za nejúspěšnější projekty spojené s ochranou a obnovou evropského kulturního dědictví. Tímto nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti ochrany kulturního dědictví Europa Nostra oceňuje vynikající přístup a úsilí architektů, řemeslníků, pedagogů, technologů, vzdělávacích institucí, dobrovolníků, místních komunit a majitelů památek.

Nevládní organizace Europa Nostra s motem Hlas kulturního dědictví v Evropě byla založena v roce 1963 se sídlem v Haagu a Bruselu. Jako všeevropské sdružení zastřešuje síť více než 50 zemí, více než 250 členských organizací a 150 přidružených organizací zaštiťujících ochranu kulturního a přírodního dědictví Evropy.

Kategorie obnova

Kategorie výzkum

Kategorie celoživotní přínos

Kategorie vzdělání, výchova a zvyšování povědomí

Galerie vítězných projektů

  • 10. 6. 2019