Letní škola ve Veltrusích se věnovala památkové edukaci

Letní škola památkové edukace ve Veltrusích, lanartová interpretace památky

Od středy 22. do soboty 25. srpna se v romantické krajině zámeckého parku Veltrusy konal třetí ročník letní školy památkové edukace. Vícedenní tvůrčí setkání bylo určeno učitelům a pracovníkům památkové péče či muzeí a galerií. Pro účastníky byly připraveny exkurze, přednášky a tvůrčí dílny, které se zaměřovaly na rozmanité metody interpretace kulturního dědictví. V závislosti na profesi tak mohli rozvíjet své kompetence pro školní i mimoškolní výchovu a vzdělávání.

Letní školu památkové edukace odstartovala přednáška Lenky Křesadlové na téma Ferme orné. Přední odbornice na zahradní kulturu uvedla veltruský okrasný statek do širšího evropského kontextu. Již první den setkání nechyběl ani tvůrčí a objevitelský způsob poznávání památky. Lektorky Scholy Naturalis si připravily noční program s názvem Skrytá zákoutí zámku. Jeho jádrem byl průzkum přízemí jednoho ze zámeckých křídel a zjišťování funkcí jednotlivých prostor.

Druhý den byl zahájen přednáškou Hany Havlůjové, která připomněla teoretická východiska památkové edukace, stejně jako nezbytnost odvahy ke změnám, jež přináší každé skutečné učení. Následovala výprava do zámeckého parku, a to pěšky, v kočáře taženém koňmi a na lodi. Úkolem účastníků programu bylo pořizovat různými tvůrčími způsoby záznam z cesty, ať už slovem, kresbou či otiskem.

V podvečer byly na zámeckém schodišti instalovány tři živé obrazy z historie Veltrus: období slávy sídla ve šlechtických rukou, dramatický okamžik odchodu aristokratů pod taktovkou „dělnické pěsti“ a povodně. Divák byl přímo vtažen do interpretace nikoliv pouze ve smyslu výkladu či identifikace, nýbrž také tvůrčího rozvedení. Vrcholem dne pak bylo večerní nokturno v Chrámu obránců vlasti a přátel zahrad a venkova. Za večerní iluminace zde účastníci programu meditovali nad myšlenkami Václava Cílka, které se tematicky vztahují k zahradě či fenoménu zahrádkářství.

Třetí den setkání byl věnován tvořivé interpretaci památky formou landartových aktivit, tedy uměleckých aktivit v krajině. Workshop vedla Barbora Svátková. Účastníci se vydali do zahrady a zde realizovali sérii landartových intervencí. Skutečnost, že čestný dvůr zámku protíná několik os, ztvárnili vytvořením sítě, která se stala rovněž metaforou společenství, které frekventanti letní školy vytvořili. Dále byla na hladinu fontánky před zámkem kladena slova vyjadřující genius loci místa. Jezírko Spiegel (což v němčině znamená zrcadlo) před zámkem zase inspirovalo aktivitu zrcadlení prostředí za pomoci kapesních zrcátek. Náročnějším úkolem pak bylo vytváření sousoší z vlastích těl, přírodnin a látek na zadané téma. Značný prostor byl v programu věnován také společné reflexi, která pomohla prohloubit vzdělávací charakter aktivit založených na prožitku či umělecké tvorbě.

Pozitivní ohlasy ze strany účastníků programu jsou příslibem, že bude mít Letní škola památkové edukace své pokračování i v příštím roce. 

Pořadatelem a garantem setkání byly Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání při generálním ředitelství NPÚ v Praze a Pedagogická fakulta Karlovy univerzity; partnery pak domácí Schola Naturalis.