Karlínská Invalidovna se během víkendového festivalu Open House otevře návštěvníkům

Invalidovna

Karlínská Invalidovna se připojí ke květnovému festivalu Open House Praha. Ten proběhne o víkendu 19. a 20. května po celé Praze a zpřístupní celkem pětašedesát architektonicky zajímavých budov a prostor.

Objekt Invalidovny bude návštěvníkům přístupný po oba dny od 10 do 18 hodin. Prohlídky s průvodce budou vycházet v půlhodinových intervalech, poslední prohlídka začíná v 17.30 hodin. Návštěvníkům doporučujeme pevnou obuv a teplé oblečení. Z bezpečnostních důvodů je zakázán volný pohyb po objektu bez průvodce, na prohlídku není možné vzít psy.

Open House v hlavním městě zdarma otevře 65 architektonicky zajímavých a běžně nepřístupných budov a prostorů. Zájemci si budu moci prohlédnout stavby historické, moderní i budovy současné architektury, nahlédnout do kancelářských nebo administrativních budov, paláců či nádraží. Festival doplní doprovodné programy jako komentované prohlídky města s významnými architekty nebo dětské architektonické workshopy. Světový festival Open House se v Česku poprvé konal v roce 2015, Praha se tak díky tomu zařadila po bok dalších 41 světových metropolí na 5 kontinentech, kde tato událost každoročně probíhá. Iniciativa Open House Praha se připojuje k letošním oslavám sto let od založení samostatného Československa a představí prvorepublikovou pestrost architektonických stylů a přístupů.

Budova Invalidovny v pražském Karlíně představuje skvost české barokní architektury. I když základní koncept byl vytvořen a schválen u císařského dvora ve Vídni, patří mezi nejvýznamnější stavby předního českého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, provedené v jeho vrcholném tvůrčím období ve 30. letech 18. století. Stylově vhodným způsobem kombinuje vojensko-erární charakter stavby inspirovaný římskou antickou architekturou s monumentálním severním průčelím. Toto reprezentativní průčelí palácového typu představuje zajímavý a specificky český ohlas oficiálního „imperiálního“ stylu doby vlády císaře Karla VI. Habsburského. Jako možný zdroj inspirace pro pražskou Invalidovnu mohl sloužit kromě pařížské Invalidovny i komplex El Escorial španělského krále Filipa II. v Madridu.

  • 14. 5. 2018