Katalog a výstava Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

Katalog a výstava úspěšně představují historii zemské umělecké sbírky. Jsou hlavním výsledkem projektu Moravská zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace, který Moravská galerie v Brně realizovala v letech 2020–2022

  • Moravská zemská obrazárna

    Moravská zemská obrazárna

Takzvaná Moravská zemská obrazárna byla budována kontinuálně od roku 1817 a v roce 1961 se stala jedním ze základů dnešní Moravské galerie v Brně. Plnila úlohu ústřední umělecké sbírky země Moravské a těšila se podpoře zemských úřadů a politiků. Za shromážděná díla vděčíme snahám několika výjimečných osobností, jimiž byli především historici umění a kurátoři Jaroslav Helfert a Albert Kutal, sběratelé Arnold Skutezky nebo Otakar Vaňura ad.

Vybraná a z velké části nově zrestaurovaná díla od středověku po modernu byla na výstavě představena nejen jako ilustrace jednotlivých období dějin brněnské obrazárny, ale také jako samostatné artefakty spojené s aktuálními objevy nebo konkrétními lidskými příběhy. Veřejnosti se podařilo ukázat nejen prvotřídní a proslulá díla, ale také umělecké předměty, které dosud zájmu uměleckých historiků unikaly anebo po dlouhá desetiletí nebyly z různých důvodů vystaveny. Právě tato opomíjená část fondu ukazuje kulturní i politické okolnosti akviziční činnosti a představuje objektivní pohled na charakter sbírek této instituce.

Obsáhlý a graficky atraktivní katalog představil v sedmi chronologicky řazených kapitolách jednotlivá období této instituce mezi lety 1817 a 1961. Historii instituce zastupují vybraná umělecká díla od středověku až po první polovinu 20. století, která jsou spojena s konkrétními donátory a sběrateli a vypovídají o historických okolnostech jednotlivých sbírkových akvizic. Katalog se nespokojil s obecně přijímanými informacemi, ale pokusil se opravit tradované omyly v určeních a čtenáře seznámit s novými zjištěními. Velký důraz byl kladen na provenienční výzkum, který přinesl nečekané informace v případě nacistických a poválečných akvizic.

Díky projektu byl také badatelsky zpřístupněn rozsáhlý archiv obrazárny Moravského zemského muzea, který obsahuje velké množství historické fotografické dokumentace a listinného materiálu, jež přinášejí jedinečné informace ke kulturním památkám na našem území.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, ÚOP v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii V. Prezentace, popularizace jsou navrženi Moravská galerie v Brně, zastoupená Mgr. Janem Pressem, ředitelem, a Mgr. Petrem Tomáškem, Ph.D., kurátorem výstavy a editorem katalogu.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.