Restaurování renesančního kazetového stropu přeneseného na hrad Švihov

Na památkové hodnotě hradu Švihova se od roku 1952 výrazně podílí unikátní renesanční kazetový strop zdobený soustruženými ověsy a malovanými výjevy ze starověkých dějin Říma. V roce 2022 byla úspěšně dokončena jeho kompletní rekonstrukce.

  • Pole č. 21 renesančního kazetového stropu přeneseného na hrad Švihov po restaurování

    Pole č. 21 renesančního kazetového stropu přeneseného na hrad Švihov po restaurování

Renesanční malovaný kazetový strop z let 1578–1581 byl vytvořen na objednávku Jindřicha z Valdštejna pro jeho sídlo ve středočeské Dobrovici. V 19. století byl dobrovický zámek adaptován pro potřeby cukrovaru a strop byl provizorně uskladněn v sýpce v Bělé pod Bezdězem. Odtud byl v roce 1952 převezen a instalován na hradě Švihov, jehož tanečnímu sálu chybělo zastropení. O rok později strop restaurovala M. Zbíralová, bohužel se však na výsledku negativně podepsal nedostatek času. Druhé komplexní restaurování stropu bylo ukončeno v roce 2022.

Tento zásah, započatý v 90. letech pod vedením J. Čobana, akceptoval koncepci restaurování z 50. let, bylo však třeba přistoupit k odstranění ztmavlých přemaleb i k revizi malířských retuší a rekonstrukcí. Dokončení v 10. letech 21. století spočívalo především v in situ provedené detailní revizi uvolněné polychromie, odstranění konvertovaných malířských zásahů, potlačení zateklin, lokální nápodobivé retuši a tonálním sjednocení stropu. Na závěr proběhla údržba částí kolaudovaných v 90. letech a konzervace partií, které nebyly v 50. letech začleněny do osazovaného stropu. Obě etapy byly neseny snahou o maximální uplatnění renesančního originálu. Důležitým zdrojem informací byly archivní i bibliografické rešerše, jež prováděla H. Čobanová. Díky tomu se podařilo identifikovat jednotlivé figurální scény i množství dekorativních prvků vycházejících z grafik V. Solise, J. Ammana, B. Salomona a F. Florise st.

Fides – před restaurováním Fides – po restaurování

Nominovaná akce, s ohledem na financování nuceně rozdělená do dvou etap, byla velmi náročná z hlediska rozsahu i z hlediska technologického a výtvarného. Vzhledem k tomu, že se na první etapě podílelo pod vedením nominované dvojice více provádějících restaurátorů, bylo třeba v druhé etapě jejich jednotlivé zásahy vizuálně sjednotit.

I přes takto zdlouhavý a komplikovaný proces obnovy se provádějícím restaurátorům v čele s Josefem Čobanem podařilo udržet jednotnou koncepci obnovy i nadstandardní kvalitu prací. Komplexní obnovu stropu se podařilo dokončit na konci roku 2022, kdy bylo shodou okolností připomínáno sedmdesáté výročí přenesení stropu na Švihov. Předložená nominace mj. připomíná i tuto symbolickou rovinu.

Foto: archiv nominovaných

Nominuje NPÚ, generální ředitelství.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování jsou navrženi ak. mal. Josef Čoban a MgA. Hana Čobanová, restaurátoři.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.