Hlína a hliněné stavitelství jako významný tradiční fenomén venkova

Generální ředitelství Národního památkového ústavu v Praze a územní odborné pracoviště v Brně ve spolupráci s Jihomoravským krajem a obcí Hrubá Vrbka si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář k problematice lidového stavitelství Hlína a hliněné stavitelství jako významný tradiční fenomén venkova, který se uskuteční ve dnech 14. – 16. září 2022 v Hrubé Vrbce na Slovácku.


Předpokládá se účast asi 120 odborníků z celé republiky i ze Slovenska. Třídenní program semináře bude zahrnovat dva jednací bloky a dále dva společné diskusní večery, které dávají prostor k vzájemným konzultacím, výměně informací a zkušeností z praxe. Důležitou součástí celé akce bude též společná celodenní tematicky zaměřená exkurze, do jejíž přípravy i průběhu jsou zapojeni rovněž místní obyvatelé – vlastníci navštívených objektů, a také obecní samospráva, která projevila o prezentaci svých obcí účastníkům exkurze živý zájem. V úvodní den semináře se uskuteční rovněž společná prohlídka obce.

Kompletní informace a program ke stažení

Pro přihlášení na seminář prosíme o vyplnění formuláře.

Přihlašovací formlář