Přednáška Tábor v Letech u Písku pohledem archeologa

Vzdělávání

  • Liliová 5, Praha 1 ()
  • 7. 3. 2019
  • 14.30–16.30
  • zdarma

Národní památkový ústav a Ústav pro archeologii Univerzity Karlovy pořádají ve čtvrtek 7. března od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu, v Liliové 219/5 v Praze na Starém Městě, přednášku docenta Pavla Vařeky ze Západočeské univerzity v Plzni na téma Archeologie holocaustu a výzkum tábora v Letech u Písku.

V Letech u Písku probíhal archeologický výzkum, součást rozsáhlého mezinárodního projektu, který by měl zpřesnit lokalizaci tábora. Cílem bylo také zjistit charakter a rozsah dochovaných archeologických pozůstatků, protože tábor se na úrovni terénu nezachoval, ale i zajištění artefaktů, které by mohly být bezprostředním svědectvím o životě v táboře. Projekt se tedy zaměřuje na temné dědictví dvacátého století.

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. je vedoucím katedry archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Postgraduální studium absolvoval v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pobýval na studijních pobytech na Humboldtově Universitě v Berlíně, na Universitě v Oxfordu (St. Anthony's College), pracoval v Pražském ústavu památkové péče a ochrany přírody, v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze, v občanském sdružení Archaia; od roku 1998 pak přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni. Docent Vařeka je autorem několika odborných publikací a desítek odborných článků.

  • Vařeka, P. (ed.) 2013: Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – metody – témata. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity
  • Rožmberský, P., Vařeka, P. 2013: Středověké osídlení Rokycanska. Praha: Unicornis
  • Vařeka, P., Rožmberský, P. 2009: Středověká krajina na střední Úslavě I. Plzeň: Petr Mikota
  • Vařeka, P., Buračinská, M., Rožmberský, P., Veselá, R. 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II. Plzeň: Západočeská univerzita
  • Vařeka, P. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I = Archaeology of deserted medieval villages in the Rokycany - region (West Bohemia) I. Plzeň: Petr Mikota
  • Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu I. Ústí nad Labem: Vlasta Králová