Architektura ve službách první republiky ve Středočeském kraji

Národní památkový ústav připravil v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu „Architektura ve službách první republiky“. S její regionální částí, která se váže k Středočeskému kraji, se návštěvníci mohou seznámit od 22. 5. 2018 v prostorách Městské knihovny v Praze.

Výstava přinese reprezentativní průřez nejzajímavějšími kulturními památkami, stavebními a technickými počiny Středočeského kraje a Prahy vznikajícími v souvislosti s vytvářením úřední infrastruktury nového československého státu, jako jsou například úřední a společenské domy, bankovní a obchodní domy, církevní objekty, domy umění, krematoria, technické stavby jako mosty, tovární objekty, polikliniky, lázeňské areály apod.  Výstava nezapomíná ani na význačná jména světových architektů, kteří se svými realizacemi zapsali do fondu české architektury. Všechny prezentované stavby byly realizovány v éře Československé republiky 1918–1938, tedy v období spjatém s dynamickým poválečným průmyslovým rozvojem.

Výstavu bude možné dále navštívit v těchto termínech:

22. 5. – 28. 6. 2018 Městská knihovna v Praze

1. 7. – 30. 9. 2018 Zahrady pod Pražským hradem

2. 10. – 31. 10. 2018 Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

Výstavu uspořádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a územním odborným pracovištěm NPÚ v Praze.

Výstava je realizována v rámci oslav stého výročí vzniku Československa za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.