Architektura Zlínského kraje ve službách první republiky – výstava ve Zlíně

Výstava o moderní architektuře je věnována prezentaci vybraných staveb z období let 1918–1938 na území Zlínského kraje, představí reprezentativní průřez nejzajímavějšími kulturními památkami, stavebními a technickými počiny v České republice v souvislosti s vytvářením úřední infrastruktury nového státu, jako jsou například úřední a společenské domy, bankovní a obchodní domy, církevní objekty, domy umění, technické stavby či tovární objekty.

Výstava nezapomíná ani na význačná jména světových architektů, kteří se svými realizacemi zapsali do fondu české architektury.

"Ve Zlínském kraji je stěžejní lokací stavební produkce období Československé republiky co do kvantity i kvality město Zlín a jeho přirozené okolí, úzce se s tím váže vznik a rozvoj místní obuvnické firmy Baťa. Hlavní doba její expanze vrcholila v době první republiky a vznikla tak charakteristická architektura, jenž je typická pohledovým uplatněním železobetonového skeletového systému s velkoplošným zasklením a režnými cihelnými parapety. Tento architektonický výraz se uplatňoval nejen u továrních budov, ale i u funkčně odlišných staveb," konstatuje Ladislav Buchta z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu, který se na výstavě podílel.

Výstava Architektura Zlínského kraje ve službách první republiky proběhne v termínu od 16. května do 3. června 2018 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, ve foyer budovy 15. Zahájení se koná ve středu 16. května v 16.30 hodin. Vstup zdarma.

Výstavu doplní přednáškový cyklus Architektura první republiky, který uspořádalo kroměřížské odborné pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.

Související akce

Přednáškový cyklus Architektura první republiky

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

16. 5. 2018

17.00 – 19.00