Architektura ve službách první republiky v Libereckém kraji

Národní památkový ústav připravil v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu „Architektura ve službách první republiky“. S její regionální částí, která se váže k Libereckému kraji, se budete moci seznámit od 17. 4. do 18. 5. 2018 v prostorách vestibulu jablonecké radnice a následně od 24. 5. do 23. 6. v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Výstava návštěvníky provede architektonickou tvorbou Libereckého kraje, která se přímo váže k prvním dvaceti letům trvání mladé státnosti, nebo s ní úzce souvisí. Liberecký kraj je mimořádně pestrým územím s celou řadou výjimečných ukázek moderní architektury. V meziválečném období představoval oblast s převahou německy hovořícího obyvatelstva, což se zákonitě odrazilo i ve stavební produkci dané doby. Státní zakázky, reprezentující mladou republiku, sem vstupovaly z českého „vnitrozemí“ nesměle a až na výjimky byly zadávány českým architektům. Oproti tomu stavby realizované místními samosprávami směřovaly do řad německy hovořících architektů. Liberecký kraj je proto územím, které charakterizuje mimořádně pestrá škála stavebních stylů.  

 

Výstava se koná pod záštitou primátora města Jablonce nad Nisou Petra Beitla