Památky západních Čech

je periodická a recenzovaná odborná edice pro hmotné kulturní dědictví a památkovou péči v západních Čechách, která byla v závěru roku 2010 založena plzeňským územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu, jenž je i jejím vydavatelem.

Jak už název sám napovídá, uvedená edice se po tematické stránce věnuje dějinám hmotné kultury, památkám nemovitým i movitým a památkové péči v západních Čechách. V edici jsou vydávány:

  • sborníky Památky západních Čech (ukončeno v roce 2021, nahrazeno časopisem Památky)
  • leporela, která jsou drobnými odbornými, ale zároveň popularizujícími monografiemi vybraných památek.

        sborníky                                       leporela

Na odbornou úroveň edice dbala společně s vydavatelem jím založená redakční rada, ve které zasedali odborníci z Národního památkového ústavu a několika dalších odborných institucí. Publikaci autorského příspěvku předcházelo recenzní řízení. Texty a obrazové přílohy byly před vydáním posuzovány členy redakční rady a dvěma nezávislými recenzenty.

statut edice

hlavní zásady redakčního a recenzního řízení

Redakční rada pracovala v tomto složení:

  • Členové redakční rady:

Ing. arch. Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni), Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. (NPÚ, generální ředitelství), Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (Národní technické muzeum), PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni), PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích), PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D. (NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze), doc. Mgr. K. Nováček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. Dalibor Prix, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR), Mgr. Petr Sokol (NPÚ, ÚOP v Plzni, předseda), Mgr. Radek Široký, Ph.D. (Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek) a prof. PhDr. Pavel Vlček (Ústav dějin umění AV ČR)

  • Tajemník redakční rady: Mgr. Karel Matásek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Jaroslava Kováčová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 603 100 818
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100