Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o společenských proměnách v čase a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává neopakovatelné kouzlo a reálnou hodnotu. Je však možné skloubit nároky dnešního člověka s požadavkem na zachování toho, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano. Zde uvedené příklady nám snad dávají za pravdu. Ty nejzdařilejší každoročně nominujeme na udělení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování

Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Který z nominovaných projektů získá váš hlas?

Hlasujte zde

publikace Ústřice a breviář

V loňském roce vydalo plzeňské pracoviště NPÚ výpravnou publikaci završující náročný archeologický výzkum v objektu kláštera v Plasích. Při něm byla...

Freska sv. Markéty, po restaurování

Dvůr Kalec vystavěný na počátku 18. století náleží do mimořádného souboru hospodářských dvorů plaských cisterciáků. V roce 1948 byl zestátněn a...

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, po obnově

Na podzim 2023 byla dokončena dvouletá náročná obnova jednoho z nejvýznamnějších poutních barokních chrámů v České republice. Poprvé v novodobé historii...

Jízdárna ve Světcích, celkový pohled, 2024

V loňském roce byla dokončena náročná, přes dvacet let trvající obnova jízdárny ve Světcích u Tachova. Mimořádné památce ve stylu romantismu, které v...

Velký sál v 1. patře zámku, iluzivní nástropní malba po restaurování

Zámek v Trpístech je vynikajícím příkladem vrcholně barokní architektury nejen na území západních Čech, ale i v širších slohových souvislostech...

Nález fortifikace v jižní a západní části plochy, pohled od jihu

Na podzim roku 2016 se při záchranném archeologickém výzkumu ve Vidicích podařilo odkrýt středověké opevnění zaniklé tvrze. Nález přináší nové...