Výstavy

V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni, v sídle plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu,  jsou instalovány volně přístupné panelové výstavy. Obměňovány jsou několikrát ročně.

Právě probíhá:

(aktualizováno 8. 2. 2024)

 Výstava fotografií

(prosinec 2023 – duben 2024)

Lidový klasicismus na Plzeňsku – Půvab selských dvorů v Plzni a okolí

 

 V okolí Plzně vznikla v průběhu středověku většina dosud existujících vsí jako Koterov, Božkov, Černice a další. Po zániku feudalismu prošla většina z nich v první polovině 19. století proměnou, kdy byly do té doby stále hojně uplatňované dřevěné konstrukce postupně vytlačeny konstrukcemi zděnými. Během několika následujících desetiletí se rozvinul pozoruhodný stavební styl zvaný lidový klasicismus, který ovlivnil podobu mnoha lokalit. Vyznačoval se užíváním celé řady architektonických fasádních článků, jako byly římsy, pilastry, čabraky, šambrány a další. Stavebníci věnovali pozornost tvarům štítů domů či sýpek, zdobně řešeným fasádám a především branám se štítovými nástavci. Svá jména nechávali někdy vytesat na zdobně řešené kamenné překlady či ostění bran a branek. Obcemi, kde se tento svébytný stavební sloh rozvinul v plné šíři a kde zároveň dosud stojí řada příkladů těchto památek z okruhu lidové stavební kultury, jsou Koterov, Božkov, Černice, Tymákov, Kyšice nebo Ejpovice. Určitá podoba lidového klasicismu se odrazila i na vzhledu fasád řady domů a bran venkovských staveb na jižním Plzeňsku a Rokycansku. Jednou ze staveb s nejlépe dochovanými stylovými truhlářskými prvky je objekt hospodářského dvora čp. 1 U Matoušů v Plzni-Bolevci, který náleží k předním památkám svého druhu u nás a pyšní se statusem národní kulturní památky.   

Panelová výstava prezentuje snímky z fotoarchivu plzeňského územního pracoviště NPÚ. Autory výstavy jsou Karel Foud, Tomáš Karel, Stanislav Plešmíd a Alena Aubrechtová.

Výstava je přístupná ve všední dny od 6 do 17.30 hod. Vstup je volný.

O akci

 

Plakát výstavy ke stažení

 

Chcete dostávat informaci o našich chystaných výstavách? 

Přihlaste se k odběru na emailové adrese: kovacova.jaroslava@npu.cz.