Knihovna

Knihovna plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu je budována od začátku šedesátých let 20. století. Jádro knihovního fondu tvoří především publikace věnující se památkové péči, dějinám architektury, malířství, sochařství, stavebním a uměleckým řemeslům, archeologii, obecným dějinám, historickému místopisu a pomocným vědám historickým.

Knihovna slouží nejen pro potřeby památkového ústavu, ale je prezenčně zpřístupněna i vlastníkům památek, úřadům a externím badatelům. Elektronický katalog obsahuje na 14000 záznamů o svazcích monografií, brožur, periodik, kartografických a elektronických dokumentů. V databázi je dále bibliograficky podchyceno přes 14000 časopiseckých článků a sborníkových statí. Záznamy jsou průběžně kontrolovány a doplňovány. Výpůjčky jsou uskutečňovány pouze prezenčně v prostoru studovny, a to v souladu s knihovním a výpůjčním řádem knihovny NPÚ, ÚOP v Plzni.

>>>  katalog

 

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

  • pondělí  9–11 a 12–15 hod.

  • úterý–pátek  8–11 a 12–14 hod.

Doporučujeme předem sjednat konkrétní termín návštěvy.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Karel Matásek

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 926
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100