Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2023

na území Plzeňského kraje

(aktualizováno 29. 5. 2024)

Semněvice, socha sv. Jana Nepomuckého. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2021.
Semněvice (okr. Domažlice), socha sv. Jana Nepomuckého s tarasní zdí a oplocením

Autorem pozdně barokního sochařského díla, datovaného nápisem na soklu do roku 1747, je Karel Legát z Plzně. Spolu s osazením sochy bylo upraveno i její bezprostřední okolí na tzv. Janovu zahrádku, kterou vymezovalo barokní ohrazení se zděnými pilířky s kamennými hlavicemi a koulemi.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106990

 • prohlášeno dne  2. ledna 2023

Více
Kašperské Hory, Fügnerova ul., dům čp. 36. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2022.
Kašperské Hory (okr. Klatovy), městský dům čp. 36 ve Fügnerově ulici

Původem zřejmě barokní objekt, přestavěný někdy v průběhu 19. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107004

 • prohlášeno dne  25. ledna 2023

Více
Hrad Nečtiny, dřevěný kříž s oplocením. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2023.
Hrad Nečtiny (okr. Plzeň-sever), dřevěný kříž s oplocením

Jedná se o dřevěný, asi 6 m vysoký kříž s vyřezávaným korpusem Krista v životní velikosti, datovaný nápisem na soklu do roku 1888.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107025

 • prohlášeno dne  23. března 2023

 

Více
Lochousice, usedlost čp. 41 a 3. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2012.
Lochousice (okr. Plzeň-sever), venkovská usedlost čp. 41 a čp. 3

Svoji podobu získala usedlost v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století; obytné stavení a chlévy nebyly nijak stavebně upravovány zhruba od konce druhé světové války.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107014

 • prohlášeno dne  27. února 2023

více
Nevřeň, kaolínový důl. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2022.
Nevřeň (okr. Plzeň-sever), bývalý kaolinový důl

Povrchový i hlubinný důl s komplexem podzemních prostor se sítí vyrubaných štol a komor. Na povrchu se zachovaly stopy po povrchové těžbě a dalším zpracování vytěžené suroviny.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107027

 • prohlášeno dne  20. března 2023

více
Planá, o. Hromnice, škola čp. 53. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2022.
Planá, obec Hromnice (okr. Plzeň-sever), bývalá škola čp. 35

Bývalá obecná škola z roku 1932 je dílem plzeňského architekta Hanuše Zápala. Budova je dochována v autentickém stavu z doby výstavby.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107047

 • prohlášeno dne  15. května 2023

Více
Rybnice, stodola u čp. 15. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2022.
Rybnice (okr. Plzeň-sever), stodola u čp. 15

Celoroubená stavba ze sedmdesátých let 19. století s dochovanými stavebními konstrukcemi včetně specifických detailů a prvků i celkovou dispozicí.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107098

 • prohlášeno dne  21. září 2023

Více
Horní Jadruž, stodola. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2020.
Horní Jadruž (okr. Tachov), stodola

Stodola sloupové rámové konstrukce v líci svisle obedněné prkny vznikla již v šedesátých letech 17. století, velká přestavba (půdorys a krov) proběhla těsně po roce 1900. 

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107099

 • prohlášeno dne 18. září 2023

Více
Kokašice, hospodářský dvůr Krasíkov. Zdroj: Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Plzni, 2023.
Kokašice, okr. Tachov, hospodářský dvůr Krasíkov (Švamberk) 

Pozdně barokní hospodářský dvůr pod hradem Krasíkov (Švamberk) snad již pozdně středověkého založení obsahuje cennou budovu sladovny, sýpky a stodolu. Sýpka a sýpková část sladovny dokládají pozdně barokní stavební fázi, hvozd sladovny a stodola pak fázi z druhé poloviny 19. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 107110

 • prohlášeno dne  29. listopadu 2023

Více

Zpět na seznam nově prohlášených památek.