Nově prohlášené nemovité kulturní památky v roce 2021

na území Plzeňského kraje

Opálka - Strážov (okr. Klatovy), hospodářský dvůr a skalní sklep u tvrze čp. 1 – rozšíření památkové ochrany

Hrad donjonového typu vznikl ve 14. století a po polovině 16. století byl renesančně upraven. Dosavadní památová ochrana hradu s kaplí sv. Anny a zbytky opevnění byla rozšířena o objekty hospodářského dvora a skalní sklep pod torzem hradní věže.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 20916/4-3201
 • ochrana rozšířena dne 15. prosince 2021
Více

Žichovice (okr. Klatovy), silniční most "dolní"

Kamenný most se dvěma segmentovými oblouky pochází patrně již z počátku 17. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106796
 • prohlášeno dne 29. listopadu 2021
Více

Těchonice – Nalžovské Hory (okr. Klatovy), bývalá škola čp. 13

Venkovská školní budova s dochovaným původím dispozičním a funkčním uspořádáním, hospodářským zázemím a řadou specifických detailů vznikla přestabou staršího objektu školy v letech 1879-1880.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106790
 • prohlášeno dne 29. listopadu 2021
Více

Svéradice (okr. Klatovy), usedlost ev. č. 4

Uzavřená zděná usedlost s obytným stavením, bývalými chlévy, torzem bývalé stodoly, polokruhem klenutou branou a ohradní zdí vznikla v období kolem poloviny 19. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106757
 • prohlášeno dne 3. září 2021
Více

Žichovice (okr. Klatovy), silniční most "horní"

Dvouobloukový kamenný most patrně z 18. století, doplněn v polovině 20. století novodobou konstrukcí.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106746
 • prohlášeno dne 23. srpna 2021
Více

Splž – Strážov (okr. Klatovy), venkovský dům čp. 6

Chalupa s roubenou obytnou částí a zděným hospodářským zázemím vznikla úpravou staršího spalného objektu na přelomu 19. a 20. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106751
 • prohlášeno dne 23. srpna 2021
Více

Boubín (okr. Klatovy), bývalá strojní cihelna

Dvoukomorová cihelna ze třicátých let 20. století, s 16 metrů vysokým komínem, navazujícími provozními budovami a přilehlým prostorem hliniště, je pro svůj rozsah dochování ojedinělým příkladem tohoto typu zařízení.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106724
 • prohlášeno dne 23. června 2021
Více

Bernartice (okr. Tachov), bývalá tvrz – rozšíření památkové ochrany

Drobnější gotická tvrz, poprvé připomínaná k roku 1413, byla upravena na renesanční venkovské sídlo a později využívána jako hospodářská budova. Dosavadní ochrana tvrze byla rozšířena o ohradní zeď, pocházející nejpozději z druhé poloviny 18. století, a pozemky u tvrze.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek 44330/4-4542 
 • ochrana rozšířena dne 10. června 2021
Více

Švihov (okr. Klatovy), pomník obětem první a druhé světové války

Žulovy pomník s pískovcovou sochou legionáře, zhotovený klatovským sochařem Vilémem Glosem v roce 1931,  je připomínkou obětí 1. světové války.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106658
 • prohlášeno dne 30. dubna 2021

 

Více

Rohozno (okr. Klatovy), silniční most s pamětním křížem

Silniční most s ocelovou nýtovanou konstrukcí byl vyroben klatovskou firmou Leopolda Schifauera v roce 1907.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106657
 • prohlášeno dne 29. dubna 2021
Více

Svéradice (okr. Klatovy), usedlost ev. č. 7

Venkovský zděný dům s navazujícím hospodářským traktem, vjezdovou branou a ohradní zdí. Příklad lidové architektury z první poloviny 19. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106628
 • prohlášeno dne 15. února 2021
Více

Kašperské Hory (okr. Klatovy), kostel Panny Marie Sněžné

Raně eklektický poutní kostel, postavený v dominantní poloze po polovině 19. století.

 • číslo Ústředního seznamu kulturních památek 106629
 • prohlášeno dne 8. února 2021
Více

Nemilkov (okr. Klatovy), areál zámku, budovy hospodářského dvora – rozšíření památkové ochrany

Areál renesančně barokního venkovského zámečku, vystavěného na zbytcích středověké tvrze,  s kašnou a parkem ohraničeným ohradní zdí. Dosavadní ochrana byla rozšířena o hospodářské budovy přilehlého dvora.

 • rozšíření rozsahu ochrany k rejstříkovému číslu Ústředního seznamu kulturních památek  46683/4-3167
 • ochrana rozšířena dne 15. července 2020  s nabytím účinnosti 24. února 2021
Více

Zpět na seznam nově prohlášených památek.