Obnova památek

Každá památka je jedinečná a k její obnově je třeba přistupovat individuálně. Zamýšlenou údržbu, opravu, celkovou obnovu, restaurování či jinou úpravu památky je nezbytné odborně posoudit a vyhodnotit.

V této oblasti provádíme:

  • poskytujeme bezplatné poradenství při obnově památek
  • zpracováváme písemná vyjádření k zamýšleným úpravám, obnově či adaptacím kulturních památek a objektů v územích s plošnou památkovou ochranou
  • administrujeme dva dotační programy Ministerstva kultury, z nichž mohou vlastníci získat finanční příspěvek na obnovu kulturní památky (Havarijní střešní program a Program restaurování movitých kulturních památek)
  • provádíme odborný dohled při obnově kulturních památek i památek v územích s plošnou památkovou ochranou
  • dokumentujeme stav před zahájením obnovy a v průběhu prací
  • zdařilé či jinak významné příklady obnovy, záměry či nálezy každoročně nominujeme na cenu Patrimonium pro futuro, případně i do jiných soutěží (Plzeňského kraje nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska)
  • dění v oblasti památkové péče v Plzeňském kraji prezentujeme prostřednictvím našeho webu, výstav či médií

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Pavlína Pospíšilová

  • organizační pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 929
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100