Věda a výzkum

Naše pracoviště je zapojeno do plnění vědecko-výzkumných úkolů Národního památkového ústavu. Podílí se na výzkumných cílech v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DRKVO) a Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

Plnění úkolů výzkumu a vývoje je jednou z hlavních činností Národního památkového ústavu, jenž získal v roce 2009 od Ministerstva kultury ČR statut výzkumné organizace. Plynulou spolupráci mezi subjekty, podílejícími se na řešení projektů a komunikaci s poskytovatelem, zajišťuje oddělení vědy a výzkumu.

více informací

Řešené výzkumné okruhy a cíle DRKVO, na nichž se podílí ÚOP v Plzni

Probíhající:

Ukázka zpracování dokumentace historických výplní otvorů - zaměření detailu

Obnova a údržba památkového fondu (nemovitého a movitého) / Nemovité památky v České republice

více
Praha, Staroměstské náměstí, sloup se sochou Panna Marie Immaculaty. Foto Jan Lebeda, 2020

Obnova a údržba památkového fondu (nemovitého a movitého) / Tematické průzkumy

více
Plasy, archeologický výzkum jímky, zpracování nálezů skla

Poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví / Archeologie

více

Ukončené:

Poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví / Moderní architektura 20. století

více

Projekty NAKI se zapojením ÚOP v Plzni

Probíhající:

/připravujeme/

Ukončené:

Ukázka typologie vlastnických provenienčních znaků obsažených v historických knihovních fondech státních památkových objektů ve správě NPÚ v plzeňském kraji

Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách

VÍCE
Detail výšivky slavnostní kasule z 19. století. Výstava NAKI, Olomouc, 2020

Historické liturgické textilie v Českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

VÍCE