Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

výzkumný cíl DKRVO
 stav: probíhá

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to:

  • podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ
  • vydávání vybraných recenzovaných neimpaktovaných periodik
  • další podpůrné vědecké činnosti zahrnující rešerše, analýzy, kontrolu a aktualizaci databází včetně nezbytné organizační práce.

Řešitelé na našem pracovišti se podílí na plnění úkolu v rozsahu provádění jazykového překladu anotací a resumé pro odborný sborník a přípravě publikace odborné monografie. Anglické překlady anotací a resumé odborných článků zpracováváme pro recenzovaný časopis Staletá Praha. V roce 2023 je plánováno vydání odborné monografie s tématem archeologického průzkumu jímky na barokní prelatuře kláštera Plasy.

Řešitelé úkolu na NPÚ, ÚOP v Plzni: Mgr. Linda Foster,               Mgr. Marcela Waldmannová
Hlavní garant:        Mgr. Martin Gaži
Hlavní příjemce:      NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích
Poskytovatel:      Ministerstvo kultury
Období řešení cíle:   2019–2023

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Linda Foster

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 724 663 699
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

Mgr. Marcela Waldmannová

  • archeolog
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 606 666 418
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100