Archeologie

Kromě archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy spolupracuje oddělení archeologie na dokumentaci a monitoringu stavu archeologických kulturních památek v Plzeňském kraji. Jsou to desítky památek různého druhu: mohylová pohřebiště, tvrziště, zaniklé středověké vsi a podobně.

Činnost oddělení archeologie nezahrnuje jen provádění archeologických výzkumů. Pracovníci zajišťují množství dalších činností souvisejících s péčí o památkový fond:

  • zpracování podkladů pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit za kulturní památku, návrhy koncepcí jejich ochrany,
  • rehabilitace a prezentace,
  •  pravidelný terénní monitoring archeologických kulturních památek – revize jejich stavu a územního rozsahu. V Plzeňském kraji se jedná o desítky různých typů lokalit, které vyžadují specifický přístup vzhledem k prostředí, ve kterém se nacházejí: v lesích je dochováno množství mohylových pohřebišť, tvrzišť či zaniklých vsí, které mohou být ohrožovány nešetrnou lesnickou činností a také zvěří. Historickým aglomeracím typu hradiště či města středověkého původu hrozí nešetrná zástavba, kvůli které mohou zanikat dosud dochované terénní relikty (například dnešní obec Hradec u Stoda se rozkládá na slovanském hradišti, kde můžeme dodnes rozsah valového opevnění dobře vysledovat pouze lokálně díky méně husté zástavbě drobných nadzemních staveb, zahrádek a podobně).

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Linda Foster

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 724 663 699
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

PhDr. Filip Kasl

  • archeolog
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 778 481 084
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100

Mgr. Marcela Waldmannová

  • archeolog
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 360 958, 606 666 418
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Plzni
Prešovská 171/7, Plzeň 30100