Technické památky

Technické a průmyslové dědictví tvoří nedílnou součást kulturního bohatství naší společnosti a jako takové má nezpochybnitelný význam pro pochopení civilizačního vývoje. Mezi technické a průmyslové památky patří doklady vědy, výroby a techniky, tedy objekty a zařízení souvisejících s těžbou, výrobou, dopravou a skladováním. 

Technické a průmyslové dědictví reprezentuje nejen dochované hmotné doklady výrobních činností, ale zahrnuje zkušenosti vědecké, výzkumné, architektonické, umělecké a sociální, včetně jejich propojení v rámci Evropy i světa.

Technické a průmyslové památky jsou památky zvláštního druhu, které mají svá specifická hodnotová kriteria. Tvoří je řada dochovaných pozůstatků jak výrobních objektů, tak technologických zařízení, která vyžadují speciální systém hodnocení (podle typologické významnosti či kontinuity technologie) a také zvláštní přístupy při případné obnově.

Vedle specialistů působících na jednotlivých územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu bylo pro koordinaci v oblasti výzkumu a ochrany technického a průmyslového dědictví zřízeno Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě, které ve spolupráci s jednotlivými pracovišti NPÚ systematicky tento fond dokumentuje.

V současné době je více než 2500 technických objektů a zařízení chráněno jako nemovitá či movitá kulturní památka, národní kulturní památka nebo jako součást památkové rezervace, památkové zóny či případně krajinné památkové zóny.

zpět na činnosti podle specializace