Technické památky

Jsou to obecně památky vědy, výroby a techniky. Jde o velmi široké téma – týká se objektů a zařízení souvisejících s těžbou, výrobou, dopravou a skladováním. Velkou část tvoří mostky, sýpky, mlýny, sušárny, hospodářské stavby nebo vinné sklepy, patří sem však také průmysl s množstvím výrobních odvětví a vývojových řad, které vyžadují specifický systém hodnocení (podle typologické významnosti či kontinuity technologie) a také zvláštní přístupy při případné obnově.

Na generálním ředitelství a na všech územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu působí specialisté, kteří se technickým památkám věnují. Od roku 2014 je navíc poznáním, dokumentací a ochranou technických a průmyslových památek pověřeno Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě, které je součástí tamního územního odborného pracoviště. Metodické centrum spolupracuje s kolegy z jiných krajů na systematickém zpracování významných průmyslových areálů, dopravních tahů a energetických systémů, které měly klíčový význam v procesu industrializace.

V současné době je více než 2500 technických objektů a zařízení chráněno jako nemovitá či movitá kulturní památka, národní kulturní památka nebo jako součást památkové rezervace, památkové zóny či případně krajinné památkové zóny.

zpět na činnosti podle specializace