Sloup se sousoším Piety, Dyjákovičky

Kvalitní vrcholně barokní sousoší Piety z roku 1726, původně umístěné u silnice za Chvalovicemi, tvoří dnes sochařskou dominantu v areálu kostela sv. Víta v Dyjákovičkách.

Na travnatém prostranství v areálu kostela sv. Víta se nachází sloup s Pietou. Na čtvercové nízké základně spočívá kvadratický sokl, jehož stěny jsou dekorovány reliéfy v mělkých nikách. Na čelní straně je to reliéf Svaté rodiny, na pohledově pravé straně reliéf sv. Šebestiána a na levé straně reliéf s postavou sv. Markéty. Na přední straně v horních rozích je vyryta datace 17 26. Sokl nese sloup s oblounovou patkou, hladkým dříkem a hlavicí, zdobenou vegetabilními motivy a hlavičkami andílků. Na sloupu je umístěno sousoší Piety – sedící postava Panny Marie drží na klíně bezvládné tělo svého syna. Maria je oděna do splývavého roucha se závojem na hlavě, pravou rukou podepírá Kristovu hlavu a levou rukou drží jeho levou paži. V přední části podstavce sloupu nad reliéfem se sv. Rodiny se dochovala datace 1726.

Artefakt je přímo ohrožen hloubkovým narušením hmoty, zejména na sloupu. Okamžité záchranné zajištění a následné komplexní restaurování je základním předpokladem odvrácení zániku díla.