Medailonek vedoucí odboru péče o památkový fond

Mgr. Eva Zápalková

Mgr. Eva Zápalková

vedoucí odboru péče o památkový fond

*1972, do funkce vedoucí odboru péče o památkový fond jmenována Generální ředitelkou NPÚ s účinností od 1.1.2017. Pochází ze severního Valašska, z obce Horní Bečva. V letech 1987-1991 navštěvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně, obor Užitá malba, v ateliéru akad.mal. Jiřího Coufala a akad.mal. Alexandra Ulmy a v technologické dílně Pavla Adamce. Aktivně výtvarně činná mezi lety 1991-2004 a to v rámci komerčních grafických studií a také volné tvorby. V letech 1994-2000 studovala na katedře Teorie a dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byla mimo jiné posluchačkou přednášek a seminářů Prof. Lubomíra Konečného, Doc. Dobroslava Líbala, Prof. Mojmíra Horyny, Prof. Jana Royta nebo ing. Petra Macka, jenž vedly k osobnímu zaměření na ikonologii, stavebně-historický průzkum a památkovou péči. Vysokoškolské studium proto absolvovala diplomovou prací na téma Exteriérové křížové cesty při poutních místech ve Východních Čechách v kontextu času a místa, v němž byly tyto tři pohledy na umělecká díla, uměleckořemeslná díla a architekturu sloučeny a byl tak zároveň předurčen trvalý zájem o péči historických artefaktů v kontextu jejich prostředí. V prosinci roku 2000 nastoupila do Památkového ústavu Středních Čech v Praze, do oddělení garantů území, kde s výjimkou šestileté mateřské a rodičovské dovolené působila do konce roku 2016. V rámci agendy působila například na Kolínsku, Berounsku, Hořovicku, Dobříšsku či Příbramsku, nyní v rámci agendy v širším záběru mapuje činnost rodu Sweerts-Sporc a barona Leitenbergera v Lysé nad Labem. V dlouhodobé perspektivě zpracovává problematiku exteriérových křížových cest ve Středočeském kraji. Při komunikaci s okolím včetně konfliktních situací a pro vytváření strategických plánů čerpá i ze zkušenosti intenzivní praxe Tai chi cchuan v letech 2000-2006.