Pro média

Tiskový servis

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
středních Čech
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Na vaše dotazy odpovídá:
tisková mluvčí Mgr. Dita Roubíčková
tel.: 274 008 285 / 724 959 208
e-mail:  roubickova.dita@npu.cz

Zde jsou pro média k dispozici tiskové zprávy ke stažení: