Přednáškové cykly pro veřejnost

Přednášky a výstavy

Významné stavby doby lucemburské ve středních Čechách

ÚOP středních Čech

Veřejný přednáškový cyklus NPÚ ÚOP středních Čech v Praze k 700. výročí narození císaře Karla IV. (*1316) připomene některé znamenité stavební památky na území středních...