Přednášky

Pro rok 2017 připravilo naše pracoviště dva přednáškové cykly pro širokou veřejnost, kromě toho však zájemcům o památkovou péči, historii, architekturu a dějiny umění rádi v průběhu roku nabídneme celou řadu dalších zajímavých přednášek a setkání mimo tematické cykly.

CESTOVATELSKÉ PONDĚLKY

Cestovatelské pondělky představují oblíbený seriál setkání s badateli, kteří poutavým způsobem přibližují zážitky z převážně studijních cest po celém světě. Jedná se o soubor neformálních přednášek a vyprávění, která přibližují zájemcům z řad veřejnosti nejen péči o kulturní dědictví v nejrůznějších exotických zemích, ale seznamují i s běžným životem, náboženstvím a přístupem k hodnotám napříč kontinenty.

KRAJINA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Omlouváme se, program se pro vás právě připravuje.