Přednášky

Pro rok 2017 připravilo naše pracoviště opět přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, kromě toho však zájemcům o památkovou péči, historii, architekturu a dějiny umění rádi v průběhu roku nabídneme celou řadu dalších zajímavých přednášek a setkání.

KRAJINA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Omlouváme se, program se pro vás právě připravuje.