Přednášky

Jako každý rok, připravilo naše pracoviště i pro letošní rok 2016 přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, který je u příležitosti oslav 700.výročí narození Karla IV. tentokrát věnován době lucemburské.

Konkrétně si v jednotlivých přednáškách budeme připomínat významné stavby této doby, tedy hrady, kláštery, městská opevnění, kostely aj.
 
Všechny přednášky se konají v zasedací místnosti našeho územního odborného pracoviště v Sabinově ulici a jsou určeny pro širokou veřejnost.
Vstup je volný.
 

Čtvrtá přednáška z cyklu "Významné stavby doby lucemburské".

Rádi bychom vás pozvali na další přednášku z cyklu "Významné stavby doby lucemburské", který  u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. připravilo pro rok 2016 Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.  

Přednáška Ing. Jana Žižky s názvem Zaniklá sláva cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici připomene zaniklý cisterciácký klášter slavnostně založený v roce 1357 za účasti císaře Karla IV. a nádheru jeho konventního kostela a budov konventu.

Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 22. 9. v 16.00 hod. v zasedací místnosti našeho územního odborného pracoviště v Sabinově ulici.

Vstup je volný.