Přednášky

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze zve všechny zájemce o historii, architekturu a dějiny umění na přednášky našich odborníků, které se v květnu uskuteční v Městské knihovně v Praze.

Architektura ve službách první republiky

Jedná se o doprovodnou přednášku Mgr. Šárky Koukalové ke stejnojmenné výstavě, která představí významné meziválečné stavby Středočeského kraje. Výstava přinese reprezentativní průřez vybranými nejzajímavějšími kulturními památkami, stavebními a technickými počiny Středočeského kraje a Prahy v souvislosti s vytvářením úřední infrastruktury nového státu.  Všechny prezentované stavby byly realizovány v éře Československé republiky 1918–1938, tedy v období spjatém s dynamickým průmyslovým rozvojem.

Přednáška se koná 21. 5. 2018 v malém sále Ústřední knihovny, Mariánské náměstí 98/1 Praha 1, od 17 do 18.30. Vstupné je 40 Kč.

Modernistické sídliště jako výkladní skříň

Přednáška Ing. arch. Hany Řepkové představí jedno z nejzdařilejších českých sídlišť  - panelový soubor Ďáblice, jehož výstavba byla zahájena v roce 1968. Zaměří se dále na koncepci sídliště, urbanistické, architektonické a výtvarné hodnoty, přiblíží současný stav a seznámí s plány na zásadní narušení jeho hmotové a urbanistické skladby a se snahami o jejich odvrácení.   

Přednáška se koná 29. 5. 2018 v malém sále Ústřední knihovny, Mariánské náměstí 98/1 Praha 1, od 17 do 18.30. Vstupné je 40 Kč.