Přednášky

Jako každý rok, připravilo naše pracoviště i pro letošní rok 2016 přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, který je u příležitosti oslav 700.výročí narození Karla IV. tentokrát věnován době lucemburské.

Konkrétně si v jednotlivých přednáškách budeme připomínat významné stavby této doby, tedy hrady, kláštery, městská opevnění, kostely aj.
 
Všechny přednášky se konají v zasedací místnosti našeho územního odborného pracoviště v Sabinově ulici a jsou určeny pro širokou veřejnost.
Vstup je volný.
 

Rádi bychom vás pozvali na poslední přednášku z cyklu "Významné stavby doby lucemburské", který  u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. připravilo pro rok 2016 Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.  

Přednáška Prof. PhDr. Petra Sommera, DSc. s názvem Rozkvět Sázavského kláštera za panování Karla IV. představí historii a stavební vývoj Sázavského kláštera.
Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 1. 12. v 16.00 hod. v zasedací místnosti našeho územního odborného pracoviště v Sabinově ulici.

Vstup volný.

Více informací v přiloženém plakátku.