Přednášky

Pro rok 2017 připravilo naše pracoviště opět přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, kromě toho však zájemcům o památkovou péči, historii, architekturu a dějiny umění rádi v průběhu roku nabídneme celou řadu dalších zajímavých přednášek a setkání.

přednáškový cyklus pro veřejnost - HISTORICKÁ KRAJINA STŘEDNÍCH ČECH

Krajina představuje významnou součást našeho životního prostředí, je součástí světa, který nás utváří a má vliv na kvalitu našeho života. Krajina je také součástí našeho kulturního dědictví. To, co dnes vnímáme jako přírodu, je převážně kulturní krajina přetvářená činností člověka během procesu osidlování a kultivace.

Důležitým prostředkem k získávání respektu a úcty, jež vedou k ochraně a uchování pro budoucí generace, je seznámení veřejnosti s krajinou jako součástí našeho kulturního dědictví a s odkazem, který je v ní obsažen. Národní památkový ústav proto téma Krajina zařadil mezi hlavní témata roku 2017.

Historie zapsaná do skal

Přednáška Ing. Alfréda Schuberta a Mgr. Jiřího Adamoviče, CSc. s názvem Historie zapsaná do skal se bude věnovat cestám zasekaným do pískovcových skal v oblasti mezi Mšenem a Kokořínem.

Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 15.30 hod.  v zasedací místnosti našeho územního odborného pracoviště v Sabinově ulici v Praze.

Vstup je volný.