Přednášky

Přednáškový cyklus k výstavě PRIMA SEZÓNA

Národní památkový ústav připravil ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy v rámci oslav stého výročí vzniku Československa výstavu „Prima sezóna - vily v okolí Prahy, interiérový a oděvní design první republiky“, která představí soudobou architekturu a životní styl. Výstava byla zahájena 5. 10. 2018 a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je možné ji navštívit do 3. 3. 2019.

Výstava přibližuje význam a hodnotu interiérů středočeských meziválečných vilových staveb, a to ve spojení s ukázkami bytového designu a souvisejícího stylu odívání tehdejších obyvatel domů.

Atraktivním způsobem nahlíží do životního stylu první republiky, konkrétně představuje unikátně dochované interiéry řady středočeských vil s původním vnitřním zařízením, často navrženým významnými architekty a designéry. Důraz je kladen především na interiérový design a styl odívání. Výstava originálním způsobem reflektuje propojení jednoduché čisté linky v architektuře, designu a oděvním návrhářství, seznamuje s konkrétními osobnostmi, které v daných interiérech žily a příběhy, které se v nich odvíjely. Nechybí množství dobových fotografií a trojrozměrných exponátů, které dokreslují a dokládají estetickou a ideovou základnu životního stylu první republiky.

K výstavě jsou v rámci doprovodného programu připraveny následující přednášky pro širokou veřejnost: 

15. 11. 2018 od 18 hodin
Mgr. Šárka Koukalová
Interiéry vilových staveb mezi světovými válkami na území Středočeského kraje

Komentovaná prohlídka ve velké výstavní síni, která doplní výstavu Prima sezóna konanou k jubilejnímu výročí vzniku republiky. Umožní návštěvníkům vstoupit do zákulisí výstavy. Podrobněji veřejnost seznámí s meziválečnými vilami ve Středočeském kraji a jejich interiéry, životním stylem první republiky a osudy tvůrců vybraných vilových staveb. Zaměří se na příběhy vil od jejich založení, přes dobu po roce 1948 až po současnost. Představí specifika středních Čech, mimo jiné i s vazbou na známou vilovou lokalitu Roztoky.

22. 11. 2018 od 18 hodin
PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.
Prvky lidového oděvu v módě první republiky

V době první republiky se hledal osobitý národní styl, který by vyjadřoval svébytnost mladého národa a přitom nenapodoboval západní vzory. Jako inspirace posloužil lidový kroj se svou specifickou ornamentikou. Zpočátku se kopírovaly celé kroje nebo jejich součástky, které se kombinovaly s běžným oděvem. V pozdějších letech se přešlo na mnohem vkusnější inspiraci lidovými vzory a výšivkami, kterými se zdobily módní oděvy. Teprve těsně před druhou světovou válkou se opět začaly nosit celé kroje jako demonstrace příslušnosti k ohroženému národu.

9. 12. 2018 od 16 hodin
Ing. Arch. Zuzana Iličevová
Prima kabelky

Kabelky, které jsou na výstavě, představují otisk doby a vkus jejich majitelek. V přednášce bude i ukázka, jak se kabelky nosily (například v ruce, přes rameno, zavěšené na lokti), kdo měl kabelku a jak dlouho ji nosil (hodně dlouho), co bylo v kabelce (svatý obrázek, zrcátko, hřebínek), co kabelka představuje (např. symbol úspěšnosti).

Přednášky se konají ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
Vstupné na přednášky v rámci platné vstupenky na výstavu: 30,- plné / 20,- Kč snížené / 80,- Kč rodinné.
Pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.
Více informací naleznete zde